livetsstig_sidhuvud_blogg

Sårbarhet i samband med sorg

21 januari, 2018 De flesta missförstådda situationer beror på bristande kommunikation .Det krävs en ärlighet och vilja i att visa sina innersta svagheter och sorger för att bygga nya grunder i relationer. I...

Läs mer

Veckans ord: Sårbarhet

Ibland är det svårt att tyda och förstå varandras känslor och veta vad vi behöver. Vi kan i sorgen lätt fastna i ett beteende där vi skapar distans och bygger...

Läs mer

Veckans ord; Ensamhet

16 januari, 2018 Det är tungt att känna sig ensam i sorgen, så tungt att det i vissa fall skadar din fysiska hälsa. I katastrofer och sorger finns en kroppslig smärta som förvärras...

Läs mer

Ord om ensamhet

Alla har Vi behov av att få känna närhet och gemenskap med andra människor för att må bra. Vikten av att få dela upplevelser, såväl lyckliga som sorgliga är stor...

Läs mer

Tankar kring att möta någon i sorg

4 januari, 2018 Vi har tillräckligt med tankar som talar om för oss hur Livet är - nu behöver Vi handlingskraft som kan säga oss hur allt kan bli. Livet ger och tar,...

Läs mer

Veckans ord; Framåtanda

Framåtanda eller så kallad energi, hur kommer Vi till klarhet med var Vi finner detta mål ? Framåtanda, det som gör att du orkar söka vägen fram mot livsmod som...

Läs mer

Vi kan aldrig förbereda oss på att förlora en närstående, när dagen kommer är sorgen där

27 december, 2017 De hastigt tillkomna trauman i det att vi mister någon närstående genom olycksfall, ger ofta en sorgereaktion som kan efterföljs av passivt chocktillstånd likaväl som kaotisk känsloreaktion. Att leva med...

Läs mer

Veckans ord; En dag i sänder

Genom sorgen finns stunder då Vi upplever en konstig känsla av rutinöverlevnad. Möten med familj och vänner i samtal kan upplevas som en tillgång likaväl som ett kaos av svårhanterliga...

Läs mer

Veckans ord: Minnen

17 december, 2017 Då adventsstjärnorna lyser upp de mörka Decemberdagarna, Då världens alla ljus belyser dagar som svunnit, finns läkning i att bevara närheten till minnena. Minnet bleknar men dör aldrig bort, minnen...

Läs mer

Minnen och sorg

Under dessa mörka vinterdagar, då ljusets timmar är ringa , blir stunder av sorg så tunga att bära. Vissa dagar är man extra skör, känslig för ord och blickar. Vissa...

Läs mer