livetsstig_sidhuvud_blogg

Varje sekund av ditt liv är en ny början framåt

9 november, 2017 Vi söker ofta utanför oss själva efter styrka och självförtroende, söker efter kraft att gå vidare i Livet men allt detta kommer inifrån. Det finns där hela tiden inom oss...

Läs mer

Veckans ord: Negativa känslor

8 november, 2017 Du kan komma över alla negativa känslor i den stund du inser att den enda makt de har över dig är att du tror på dem. När du inser denna...

Läs mer

Vid varje förlust i våra liv tär vi hårt på vårt mod och styrka

3 november, 2017 Vid varje nytt skeende i våra Liv börjar också ett nytt liv för oss. Oavsett Vi vill eller ej, är vi tvungna att fortsätta framåt. Den tid vi närmar oss...

Läs mer

Veckans ord: MOD

2 november, 2017 Det är inte för det ögonblick då du är drabbad som du behöver mod. Utan för den stig du skall vandra fram för att finna sinnesro och livsglädje åter.

Läs mer