Att bära ånger

Genom livet möter vi situationer som utmanar och ibland omkullkastar våra liv. Då vi mister en närstående, startar parallellt med sorgeprocessen ofta en slags självgranskning av hur eller varför vi agerat som vi gjort. Vad som blivit sagt eller ej, ifrågasättande av de uttryck våra känslor skapat. Då vi låter dessa tankar få fäste inom oss […]


Genom livet möter vi situationer som utmanar och ibland omkullkastar våra liv. Då vi mister en närstående, startar parallellt med sorgeprocessen ofta en slags självgranskning av hur eller varför vi agerat som vi gjort. Vad som blivit sagt eller ej, ifrågasättande av de uttryck våra känslor skapat.

Då vi låter dessa tankar få fäste inom oss utvecklas en form av ånger som är destruktiv i sorgen. Vi pressar oss själva att klara av smärtan i förlusten, vi dömer oss själva att känna och möta sorgen med ånger som grund. Vår fullständiga kontrollöshet på externa händelser i livet ska kombineras med vårt negativt agerande i tankar och  självbetraktelse. En kaotisk situation att skapa åt sig själv i en sorg.

Då livet slår mot oss med full kraft och skapar svåra stunder, inser vi inte alltid att det inte är så livet behöver te sig för alltid. Upplevelse av smärta, saknad och sorg ändrar sin form och dess påverkan på oss genom tidens gång. Så verkar sorgeprocessen.

Om vi gör oss till ett större offer i den fasen genom att låta känslan av ånger ta över hela vår uppmärksamhet, blir processen enormt svår att ta sig igenom.

I den stund du låter dig inse att du aldrig mer kan förändra eller aldrig mer påverka i ord och handling en förlorad relation, släpp taget om din ånger. Låt inte livet präglas av det omöjliga, att göra det förflutna ogjort. Att komma vidare i livet efter en förlust är inte bara baserat på att kunna minnas bra saker, utan att även inse att misstag, uttalande och handlingar ibland blev annorlunda. Det är helt upp till oss själva att välja hur vi vill betrakta det förgångna, som en stor ånger eller något som bara blev annorlunda.

Vi lever i gemenskap där vi tycker olika, agerar olika och uttalar oss olika. En svår situation kan generera olika reaktioner och känslorna avgör hur vi agerar. Under den stress det är att finnas vid sidan av en svårt sjuk eller på annat sätt närståendes väg mot livets slut, blir den mentala stressen oerhört svår. Då finns ofta annorlunda beteende och uttryck att möta.

Det finns så många olika former av handlingar som kan skapa en stor ånger att bära i sin sorg. Då vi inte låter oss kväva eller stänga av det som skapar ånger, får vi en möjlighet att betrakta och bearbeta den ångern. Om vi stänger ute tankar om vad och varför ger vi kraft åt ångern att växa inom oss. Bakom varje ord eller handling fanns sårbarheten och sorgen. Betrakta, känn efter och lägg det sedan åt sidan. Låt inte ångern hindra dig från att glädjas över livet, det du har framför dig. 

Det som finns, dagen som är, dagen igår är förbi och morgondagen väntar.