Veckans ord: Frost

Se skönheten i att tina ditt frusna hjärta och sinne. Låt dig längta efter att få utföra förändringar i Livet, utföra en ädel och meningsfull uppgift. Se ditt frusna hjärta tina genom den insikt i att vad du än gör, även de små tingen, ses det som starkt och ädelt av dig.

Livet är inte så lätt för oss stundvis

Det finns så mycket i Livet för oss alla, om vi bara har ögon till att se det, hjärta till att älska det och händer för att ta det till oss. Livet är inte så lätt för oss stundvis, varför skulle det vara det. Vi måste vara uthålliga och lära oss lita på oss själva. […]

Gryningstimme

  När saker och ting är dystra och livets mörka stunder omsluter ditt hjärta och sinne. När du tror dig ha nått så långt att dagarna blir tunga att leva, tänk då som så :   ” Det kommer att gå över, det kommer att kännas lättare. Det skall bara lägga sig till ro i mitt […]

Begränsningar

Frigör dig från de begränsningar som du har låtit vandra in i ditt medvetande. Låt livet ge dig möjlighet att sträva fram och uppnå de ting du önskar. Det finns inga sorger i Livet som äger rätten att frånta dig att finna glädje och insikt över att sträva efter möjligheter. Du är allt som finns, […]

Varje sekund av ditt liv är en ny början framåt

Vi söker ofta utanför oss själva efter styrka och självförtroende, söker efter kraft att gå vidare i Livet men allt detta kommer inifrån. Det finns där hela tiden inom oss , och har så alltid gjort. Stanna upp och skänk dig själv en kärleksfull tanke, sök lite av stillheten i att betrakta ditt inre och […]

Veckans ord: Negativa känslor

Du kan komma över alla negativa känslor i den stund du inser att den enda makt de har över dig är att du tror på dem. När du inser denna sanning om dig själv blir du verkligen befriad i ditt hjärta och sinne.

Vid varje förlust i våra liv tär vi hårt på vårt mod och styrka

Vid varje nytt skeende i våra Liv börjar också ett nytt liv för oss. Oavsett Vi vill eller ej, är vi tvungna att fortsätta framåt. Den tid vi närmar oss nu är stunder av minnen, stunder av känslor som omsluter oss i skenet från alla tusentals ljus som lyser upp i novembermörkret. Varje flämtande ljuslåga […]

Veckans ord: MOD

Det är inte för det ögonblick då du är drabbad som du behöver mod. Utan för den stig du skall vandra fram för att finna sinnesro och livsglädje åter.