Vi kan aldrig förbereda oss på att förlora en närstående, när dagen kommer är sorgen där

De hastigt tillkomna trauman i det att vi mister någon närstående genom olycksfall, ger ofta en sorgereaktion som kan efterföljs av passivt chocktillstånd likaväl som kaotisk känsloreaktion. Att leva med en närstående under svår sjukdomstid är en påbörjad sorgeprocess, där man sörjer medan kampen för Livet existerar. Detta är en process av långvarig psykisk smärta […]

Veckans ord; En dag i sänder

Genom sorgen finns stunder då Vi upplever en konstig känsla av rutinöverlevnad. Möten med familj och vänner i samtal kan upplevas som en tillgång likaväl som ett kaos av svårhanterliga tankar och känslor. På utsidan är vi oss lika, men den största förändringen är inombords. Sorg är en upplevelse som för oss fram genom nya […]

Veckans ord: Minnen

Då adventsstjärnorna lyser upp de mörka Decemberdagarna, Då världens alla ljus belyser dagar som svunnit, finns läkning i att bevara närheten till minnena. Minnet bleknar men dör aldrig bort, minnen om en tid då inget eller ingen saknades i ditt Liv. När livets öde har berövat dig en livskamrat, familjemedlem eller vän , då prövas […]

Minnen och sorg

Under dessa mörka vinterdagar, då ljusets timmar är ringa , blir stunder av sorg så tunga att bära. Vissa dagar är man extra skör, känslig för ord och blickar. Vissa dagar tycks ingen finnas som förstår hur man känner. Dagar som fylls av tankar på hur allt varit, blivit och skall fortsätta att vara, kan […]

Veckans ord: Livets Privilegium

I det ögonblick du vaknar på morgonen, ta ett beslut på vad för slags dag du vill gå till mötes. Du kan göra den här dagen till vadhelst du önskar att den skall vara.

Låt dagen bli ditt privilegium till glädje

Du är omgiven av många underbara ting, människor och upplevelser i livet. Ha en tillit till din dag och känn kärleken till ditt jag. Var öppen för att låta dig släppa in detta och förlösa allt som gör dig olycklig och smärtar. Låt dig aldrig lägga skulden för dina olyckor på dina omständigheter. Sök förändringen […]