Mellan hopp och förtvivlan

I Livet möter vi stunder mellan hopp och förtvivlan, episoder i våra liv som kommer att prägla oss framöver. Att leva och finnas vid sidan av någon anhörig eller närstående vän som drabbas av en svår sjukdom är en svår balansgång där vi som medmänniska ställs inför svåra tankar och prioriteringar. Sorgen drabbar oss medan […]

Sårbarhet i samband med sorg

De flesta missförstådda situationer beror på bristande kommunikation .Det krävs en ärlighet och vilja i att visa sina innersta svagheter och sorger för att bygga nya grunder i relationer. I sorgen kommer vi till situationer som är oss främmande känslomässigt och reaktionsmässigt. Den tydliga bild vi burit med oss om oss själva eller andra blir […]

Veckans ord: Sårbarhet

Ibland är det svårt att tyda och förstå varandras känslor och veta vad vi behöver. Vi kan i sorgen lätt fastna i ett beteende där vi skapar distans och bygger en skärm mot vår omgivning. Dessa stunder av smärta och avstängdhet är svåra att hantera och skapar en stor ensamhetskänsla och sårbarhet. Vi behöver bli […]

Veckans ord; Ensamhet

Det är tungt att känna sig ensam i sorgen, så tungt att det i vissa fall skadar din fysiska hälsa. I katastrofer och sorger finns en kroppslig smärta som förvärras vid upplevelse av att vara ensam medan en gemenskap i dessa avseende kan lindra den fysiska smärtan.

Ord om ensamhet

Alla har Vi behov av att få känna närhet och gemenskap med andra människor för att må bra. Vikten av att få dela upplevelser, såväl lyckliga som sorgliga är stor för många av oss. Dock finner Vi ändå stunder då det är skönt att få vara ensam med sina tankar , det utgör en del […]

Tankar kring att möta någon i sorg

Vi har tillräckligt med tankar som talar om för oss hur Livet är – nu behöver Vi handlingskraft som kan säga oss hur allt kan bli. Livet ger och tar, Livet kräver i många stunder mycket av dig, dock aldrig mer än du klarar av. Hur osannolikt det i skeendets stund än tycks vara. När […]

Veckans ord; Framåtanda

Framåtanda eller så kallad energi, hur kommer Vi till klarhet med var Vi finner detta mål ? Framåtanda, det som gör att du orkar söka vägen fram mot livsmod som du inte kan leva utan.