Beslut i Livets avsked

Under hela vår existens ställs vi inför en rad olika beslut. Många gånger är dessa beslut enkla att ta men det finns också de beslut som innebär ett större vägval och kan få större konsekvenser att ta. De beslut vi tar i livet är oftast baserade på, kunskap, insikter, känslor, förutsättningar och intuition. Då vi […]

Känslor i samband med sorg

I vardagen vägleds vi ofta av våra tankar och våra känslor, men vi måste vara medvetna om att de inte alltid beskriver den objektiva sanningen.I sorg präglas vårt medvetna jag av de känslor som våra stressade tankar väcker. Det är då lätt att man glömmer ” vi är inte våra känslor”. Då du sörjer fylls […]

Förändringar

I livet sker konstant förändringar. Allt är i konstant förändring, allt har en början och ett slut, saker i ditt liv förändras och blir till något nytt. Då vi förlorar en närstående sker en förändring, du känner den och bär den. I varje tid i livet finns det någon gång njutning, något positivt, något nytt. […]