Vårljuset ger återhämtning i sorgen

Då livets stigar för oss fram genom såväl sorg som glädje, måste vi se möjligheterna till återhämtning. Då vi utsätts för ett ständigt flöde av sinnesintryck under en sorg och förlust, däms det upp saker som vi bär med oss och måste bearbeta. Vi möter en kontinuerlig våg av känslor som påverkar oss starkt. Vi […]

Att finna acceptans

Att finna acceptans i det som skett ger en möjlighet att hantera svåra upplevelser, bearbeta och finna lugn inombords. Genom att finna acceptans i en förlust är det inte förknippat med ett gillande, utan ger istället en öppning på vägen mot att skapa skillnad och förändring till sorgen. Då vi låter oss fastna i sorg […]

Att mista genom självmord

Då vi talar om sorg, förlust och bearbetning, berör vi vanligtvis dödsfall genom sjukdom eller olycksfall. Då vi mister en närstående genom att denne valt att ta sitt liv, känner jag att den förlusten och sorgen fortfarande känns något tabubelagd att tala om bland oss medmänniskor. Kanske beror detta på en osäkerhet i agerande och […]