Inför stundande högtider

Vi närmar oss en tid då helger och högtider står för dörren. Dagar av förväntningar, gemenskap och glädje går oss till mötes. Ljusen tänds och lyser med värme genom våra fönster. Där bakom anar vi gemenskap och glädje allt medan december mörkret sluter sig över vår värld. För många av oss är denna tid, då […]

Att förbereda sig för sorg

Genom livet vi lever möter vi ibland situationer och händelser som sätter allt på sin spets. Möter nya ställningstagande och konsekvenser därav. Vi ställs inför en rad av nya insikter som ger en annan prägel åt våra dagar.  Vi går framtida sorger tillmötes medan kampen för livet pågår för fullt. Då vi möter sjukdom och […]

Att behålla hoppet

Höstdagarna går så stilla fram, löven faller i minsta vindfläkt och lägger sig över marken i ett gyllene täcke av svunnen tid. Stunder till eftertanke blir många i tidig skymningstimme. Funderingar och känslomässiga intryck omsluter oss i skenet från tända ljus. Då dagarna är korta och mörkret kryper på är det lätt att misströsta och […]

Dagar att minnas i skenet från alla ljus

Vi närmar oss en tid nu, då höstmörkret gör dagarna kortare av ljus och vinden blåser kallt,   vi möter stunder som idag,  när händelser i livet omsluter oss helt.  Stunder som denna när vi tänder våra ljus för att bringa närhet till den känslan av saknad som fyllt oss i dagar, veckor ,månader till år. […]