Att finna motivation

Januarimörkret lägger sig som en råkall filt över våra axlar. Trots att vi går mot ljusare dagar faller ännu skuggorna tidigt på dagen. Då sorgen trampat in i våra liv kan dagar som dessa påverka vår motivation och vår förmåga att finna vägen fram. Att finna mening i vad du gör kan vara svårt då […]

Ett Nytt År

Då tonerna från nyårsnattens fyrverkerier och det nya årets klockar ebbat ut i vinternatten står vi där i ett nytt års skälvande minut.En ny tid tar vid och vi fylls alla av olika känslor, såväl inför det gångna året som inför mötet med det nya. Vi står där, några av oss i en ny och […]