Förändrade livsvillkor genom sjukdom

Att leva med och vid sidan av en familjemedlem som drabbats av sjukdom eller annan närstående där utgången är oviss, påverkar båda parter inom relationen. Livets villkor kan ibland ändras drastiskt genom sjukdom och därav blir den psykiska och fysiska belastningen stor för de involverade. Vardagen ändras och livets betingelser skiftar från, en kanske trygg tillvaro till […]

Att mista ett barn

I den stund man mister sitt barn stannar livet upp tvärt och inget blir någonsin detsamma igen. I den stund vi mister vårt barn, förlorar vi också en bit av vårt innersta. Av oss själva och våra värderingar i livet. Varje barn öppnar en egen dörr till ditt hjärta, där vi bevarar dem och kärleken […]