Då vi lever med saknad

Den svåraste utmaningen i livet är att lära sig leva vidare med saknaden av någon älskad. Då vi ständigt, i varje andetag och hjärtslag känner saknaden av den eller de vi förlorat, är en påfrestande insikt att möta och ta till sig. Därför är det av stor vikt att vi lär oss konsten att säga […]

Överlevnad och förluster

Livet ger och tar, Vi förs med tidens våg fram genom dagar som präglas av olika händelser. Stunder av harmoni och glädje men också stunder då vågen av katastrofer och tragedier slår omkull våra liv med full kraft. Under vår existens går vi inte bara genom livet med lätta steg,  utan möter även blandade. upplevelser […]