Överlevnad och förluster

Livet ger och tar, Vi förs med tidens våg fram genom dagar som präglas av olika händelser. Stunder av harmoni och glädje men också stunder då vågen av katastrofer och tragedier slår omkull våra liv med full kraft. Under vår existens går vi inte bara genom livet med lätta steg,  utan möter även blandade. upplevelser […]