Jag låter dig gå

Korridoren på Iva ligger mörk och tyst, natt går sakta mot gryning. Ljudet från livsuppehållande maskiner fyller rummet jag sitter i. Din hand, så liten och svag, vilar i min. Jag lyssnar till dina mödosamma och kraftlösa andetag, nästintill omärkbara. Dina kinder så bleka. Stilla följer jag din handflatas linjer, läser in alla dina levnadsdagar […]

Uppbrott från det som varit

I den stund vi släpper taget om det som varit, öppnar vi upp för det nya liv som omger oss. När stunden når oss,  då vi förlorar en närstående blir det emotionella lidandet stort, såväl som den rent fysiska smärtan av förlusten. En process där vi tvingas möta sorgen i en känslomässig storm genom rädsla, […]

En dag i sänder

I sorgen finns inga genvägar eller  så kallad quick fix. Då vi lever med den tron skjuter vi bara upp smärtan och låter ej sorgen få ha sin gång. Att ta sig igenom sorg gör man endast genom att låta sig själv få sörja. Sorgen är en lika självklar sak som glädjen, men ändå försöker […]