Möte med sorgen

Baksidan på livets mynt, då vi mister någon i vår närhet,  skapar en närhet till verkligheten i att leva och dö. Då vi genom förlust ställs inför mötet med sorgen, nås vi av insikten om de händelser och upplevelser som burit oss fram till stunden av sorg. Våra förmågor och förutsättningar i den stunden, lägger […]

Förändringar i livet

Livet är i ett ständigt skeende, en vetskap om att det alltid kommer förändringar. Ibland för att vi själva påverkar händelser i vårt liv men också helt utan vår inblandning. Stora förändringar i livet sker ofta i samband med att du eller någon i din närhet ställs inför en livskris. En livskris genom exempelvis sjukdom […]