När Vi mister en vän

Livet ger och livet tar, ena stunden är allt som vanligt och vi flyter tryggt fram med dagarna för att i nästa stund befinna oss mitt i en sorg och förlust. Livets villkor blir många gånger en hård situation att gå tillmötes. Medan Augusti stilla gick mot sitt slut och hösten så nätt gjorde oss […]