Livet efter dig

Det kommer en tid då jag fylls av insikten om det enda jag äger är närheten till de minnen av det liv vi delade. Jag försöker anpassa mig till mina nya livsvillkor och med sorgen efter dig skall jag omvärdera saker i mitt liv. Finna en ny väg att gå, medan det i mitt hjärta […]

Livet som fortsätter

” Tystnaden är så total, den fyller helt tomrummet efter dig som jag mist. Min längtan efter din närhet och din röst blir en smärtsam insikt om att du fattas mig här och nu.” Det mödosamma och smärtfyllda sorgearbetet börjar då allt åter ska falla in i vardagen som följer efter avskedet. Då samtalen och […]

När Vi mister en vän

Livet ger och livet tar, ena stunden är allt som vanligt och vi flyter tryggt fram med dagarna för att i nästa stund befinna oss mitt i en sorg och förlust. Livets villkor blir många gånger en hård situation att gå tillmötes. Medan Augusti stilla gick mot sitt slut och hösten så nätt gjorde oss […]