Hur vi balanserar känslor i sorgen

I den stund vi möter sorg, möter vi också en ny värld av tankar, känslor och agerande. Vi ställs inför nya upplevelser, nya konklusioner och framförallt mötet med det innersta av oss själva. I livet hänger vår strävan efter välmående på balansen mellan de grundläggande känslorna såsom Kärlek, Glädje, Sorg, Vördnad och Smärta. Genom att […]

Att bära saknaden

Det blåser en kall vind och höstlöven rasslar kring mina fötter där jag går. I mitt hjärta bär jag en längtan och vemod efter den jag mist. Saknaden är en mörk och nedstämd labyrint där jag trevar mig fram. Förtvivlan och smärta i mitt innersta håller saknaden efter dig i ett fast grepp. Då vi […]

Rädsla och förändringar

Ett liv är i ständig förändring, genom såväl lycka som sorg möter vi nya situationer där våra grundramar skakas om. Våran förmåga att ta oss genom sorg är ofta helt beroende på hur vi tar in svåra känslor, tankar och möte med rädslor inför livets nya villkor. Då vi ställs inför en livsomvälvande situation drabbas […]