Att mista sin partner

I den stund man mister någon man älskar och delar sitt liv med, blir sorgen ofantlig. Plötsligt ställs man inför ett möte av turbulenta tankar och känslor. Oavsett om man inväntat en bortgång genom sjukdom eller ett hastigt dödsfall så blir sorgen en tung verklighet i alla avseende. Man kan aldrig förbereda sina känslor eller […]

Barn och sorg

Genom förluster av någon i familjen eller bland vänner, drabbas även barnen ibland. Då vi ställs inför en situation att tala med barn om döden kan vi ibland uppleva detta som svårt och känna oss villrådiga i hur vi bäst gör. Döden är en del av vår verklighet och vårt liv, men när vi kommer […]