Barn och sorg

Genom förluster av någon i familjen eller bland vänner, drabbas även barnen ibland. Då vi ställs inför en situation att tala med barn om döden kan vi ibland uppleva detta som svårt och känna oss villrådiga i hur vi bäst gör. Döden är en del av vår verklighet och vårt liv, men när vi kommer […]