Viktig information angående covid-19

Med anledning av covid-19 vill vi informera om att vi nogsamt följer rapporteringen från Folkhälsomyndigheten och vidtar de åtgärder som rekommenderas. Inför ett besök hos oss ber vi att du informerar om du har symtom som kan kopplas till covid-19.  För dig som önskar kan vi istället erbjuda telefon- alternativt videomöten för att hjälpa dig som […]

Katastrofer

Vi lever i en tid av existentiellt hot då en spridning av virus med stort hot mot vår hälsa eskalerar. En oro och enorm påverkan för många av oss växer fram i dessa dagar. Katastrofer som är både naturliga eller skapade av människan leder till ett gemensamt hot mot vår existens. När vårt samhälle präglas […]

Livet, en ständig rörelse i förändring.

När vi står inför mötet med att ha förlorat en älskad närstående, är förändringen av våra liv total. Vi kastas mellan hopp och förtvivlan, vi tumlar omkring i ett hav av starka tankar och känslor. Vi möter starkt agerande såväl som total passivitet, vi stiger in i en av livets största förändringar. Förändringar sker genom […]