Att kunna resa sig åter efter förlusten

Att vara stark i livet innebär inte att vi aldrig snubblar, faller eller känner känslomässig smärta, utan att vi har styrkan att åter resa oss igen. Livet innebär ibland att vi måste stå inför det faktum att ge upp vissa saker, en balans mellan lycka och sorg. Vid varje situation där vi ställs inför de […]