Värdet av en avskedsstund

Under de liv vi lever, möter vi alla någon gång en förlust. En förlust av någon eller något, som har haft en stor betydelse i våra liv. Under de speciella tider som omger oss nu möter vi situationer där våra möjligheter till avsked i ögonblicket mellan liv och död, ej blir möjliga. Stunder då vi […]