Ovissheten

November lägger sig över oss som en mörk och kallfuktig mantel. Dagar där svagt dagsljus letar sig ner genom gråtunga moln och fyller oss med trötthet. Vi går mot årets slut, ett annorlunda och svårt 2020 som berövat oss såväl personliga förluster som oro och ovisshet över livets framtid. Vi genomlever dagar där vår stabilitet […]