Vägen fram mot ditt liv

När förändringarnas vindar blåser, kommer några av oss att bygga murar. Medan andra bygger vindmöllor. Att möta en förlust av någon skapar en enorm förändring i livet. Saker vi omgavs av och livet vi levde, förändrades i en bråkdels sekund. Allt som var oss bekant blev skrämmande och okänt. Det liv vi befann oss i […]

En dag i sänder…

Allt jag ville var, att vi tog en dag i sänder. Allt jag önskade för oss var, att tiden skulle läka våra sår. Allt jag hoppades var, att det fans en känsla kvar en dag och allt som varit blev ett vackert minne av svunna år. Genom tidevarv efter tidevarv har människan ställts inför starka […]