Ensamhet genom Pandemin

Vi närmar oss åter en högtid då vanligtvis familj och vänner samlas. Påsken en tid genom historien, som bestod av ankomst, möten, avsked och återkomst. Nu ställs vi inför en tid som präglas av stor förändring och olika former av ovisshet. Många av oss tvingas leva i ensamhet med upplevelser av förväntan, glädje eller i […]

Att ta sig vidare genom ett trauma i livet.

I den stund vi lär oss hantera tomheten i bröstet och inte ger den större plats än den behöver, ser vi allt annat där bakom. Om vi låter oss gråta de tårar vi behöver och ger oss själva tid att läka blir vi redo att möta vårt nya jag. Det är svårt att ta sig […]