Leva i förväntad sorg

Allt igenom våra liv ställs vi inför ett eller flera möten av såväl olika glädjefulla stunder som olika sorgsna dagar. Sorger flyter igenom våra liv, vare sig vi önskar det eller bär vetskapen om att så kan ske. Den ena sorgen är inte den andra lik och vi blir varse dess påverkan på oss. Då […]