Utestängd sorg

När sorgen tenderar frysas i vårt inre och vi stänger av våra känslor, blir smärtan av förlusten kronisk. Vi förvandlar ett ögonblick till ett sätt att leva och vara. Vi vägrar ge upp eller släppa taget om den inre kampen att ej släppa fram verkligheten. Vi skapar en destruktiv lojalitet till ett inre osynligt lidande. […]