In Memory Of

Genom sorgen bär vi alla olika värderingar av händelser och saker. Vi ser också olika på hur de landar i oss och känns viktiga för oss. I de flesta fall kan vi värdera idéer och saker i livet ganska lika, men det är ändå svårt att kvantifiera eller jämföra det som ger vår tillvaro ett […]