En blogg om livet och sorg

En blogg som sätter ord på tankar och känslor i samband med sorg. Med denna blogg hoppas vi kunna ge inspiration och råd för att kunna ta sig vidare på livets stig.

Hur vi balanserar känslor i sorgen

I den stund vi möter sorg, möter vi också en ny värld av tankar, känslor och agerande. Vi ställs inför nya upplevelser, nya konklusioner och framförallt mötet med det innersta

Att bära saknaden

Det blåser en kall vind och höstlöven rasslar kring mina fötter där jag går. I mitt hjärta bär jag en längtan och vemod efter den jag mist. Saknaden är en

Skog

Rädsla och förändringar

Ett liv är i ständig förändring, genom såväl lycka som sorg möter vi nya situationer där våra grundramar skakas om. Våran förmåga att ta oss genom sorg är ofta helt

Livet efter dig

Det kommer en tid då jag fylls av insikten om det enda jag äger är närheten till de minnen av det liv vi delade. Jag försöker anpassa mig till mina

Rosor vid en begravning

Livet som fortsätter

” Tystnaden är så total, den fyller helt tomrummet efter dig som jag mist. Min längtan efter din närhet och din röst blir en smärtsam insikt om att du fattas

Att mista en vän

När Vi mister en vän

Livet ger och livet tar, ena stunden är allt som vanligt och vi flyter tryggt fram med dagarna för att i nästa stund befinna oss mitt i en sorg och

Rösten bakom bloggen

Namn: Anette
Ålder: 60 år
Biografi: Anette har personlig erfarenhet av att förlora en familjemedlem och har genom sitt arbete i vården mött många människor i kris och sorg.
Har en otrolig förmåga att sätta ord på tankar och känslor i samband med sorg och vill med denna blogg ge inspiration och råd för att kunna ta sig vidare på livets stig.

Tidigare inlägg