hands candle

Att behålla hoppet

Höstdagarna går så stilla fram, löven faller i minsta vindfläkt och lägger sig över marken i ett gyllene täcke av svunnen tid. Stunder till eftertanke blir många i tidig skymningstimme. Funderingar och känslomässiga intryck omsluter oss i skenet från tända ljus. Då dagarna är korta och mörkret kryper på är det lätt att misströsta och förlora hoppet och tron därpå.

När vi befinner oss och genomgår en svår situation i livet kan närheten till hoppet utgöra en viktig resurs. Dock har hoppet en förmåga att svikta i de stunder vi behöver det som mest. Hopp bär vi alla någonstans inom oss , en längtan och tillit att allt åter skall bli bra. Livets gång sätter dock dess innebörd och verkan i en cirkulation mellan hopp och förtvivlan.

Vissa dagar gryr hoppet inom oss och vi håller hårt fast i den tanke och känsla som detta tillför oss i kamp med sjukdom, ohälsa och olycka. Andra dagar fylls vi av förtvivlan och hoppet känns avlägset.

Att bära hopp i hjärta och sinne är den bästa undermineringen mot känslor av hjälplöshet ,rädsla, sjukdom och otrygghet.Då vi låter oss känna hopp, har vi möjlighet att påverka vår närhet till trygghet, finna lycka åter och söka omtanke , hänsyn och förståelse i livet. Hopp skapar nämligen energi och energi är livets motor.

Sedan vi var unga har hoppet funnits och väglett oss genom livet, pushat oss bortom gränserna vi trodde oss ha. Hopp är en viktig del i att åter skapa ett fullvärdigt liv där vi når möjlighet till att åter känna glädje.

Då vi av olika anledningar och händelser förlorar tron på hoppet, faller våra liv ihop. Sorg har en förmåga att blockera hoppet och låta oss fastna i negativa känslor, som slår undan vår vilja att ta oss fram genom livet. När vi tillåter oss känna hopp, förs vi närmare möjligheter i livet. Låt hoppet finnas inom dig, trots livets misslyckande, trots livets förluster och sorger. För hoppet är och kommer alltid att vara det starkaste ljuset inom dig.

Då många av oss står i en situation där vi förlorat eller går igenom en svår tid, där trygga livs normer är i obalans, blir vår förmåga att finna och känna hopp begränsat. I den negativa upplevelsen av livet,  är hoppet att fortsätta hoppas den största utmaningen ibland. Desto viktigare att vi lyckas hålla fast då, vid tron på hopp, eftersom vår kropp behöver positivitet och mental styrka för att hålla oss på fötter och genomleva stunder som är.

Vi kommer inte att kunna finna motivation och livsglädje att leva, om vi mist viljan att slutföra och nå ett sådant mål. Vi kommer aldrig att övervinna några utmaningar om vi  inte verkligen har motivationen att finna hopp.

 

 

Copy link
Powered by Social Snap