tworoadsyellow700

Beslut i Livets avsked

Under hela vår existens ställs vi inför en rad olika beslut. Många gånger är dessa beslut enkla att ta men det finns också de beslut som innebär ett större vägval och kan få större konsekvenser att ta.

De beslut vi tar i livet är oftast baserade på, kunskap, insikter, känslor, förutsättningar och intuition.

Då vi ställs inför svåra beslut som att ta avsked från en nära familjemedlem eller annan närstående, blir vi tvungna att kombinera vår självkännedom och logik till vårt undermedvetna.

Att kunna samordna sitt inre i en sådan stund, så att man kan förmå sig att göra rätt val, blir för de flesta av oss en svår situation.

Inom oss vill vi naturligtvis göra de bästa besluten för att göra de val fullkomliga för vår slutliga avskedsstund.

Vi är rustade med olika förutsättningar för de besluten, då vi lätt förankrar vårt tänkande och handlande utifrån den självkännedom vi bär. Vi har alla en olik närhet till självinsikt.

Det förundrar mig ofta hur lite vi känner vårt reaktionsmönster och agerande under den stress som att mista en närstående ofta utgör. Vi är ofta medvetna i hur vi bemöter och reagerar på vardagliga situationer, men då de existentiella frågorna fyller vårt sinne, blir den inre stresshanteringen av att ta rätt beslut svår.

Tankar , känslor och belsut blir likt en centrifug inombords som blockerar våra möjligheter till val.

Vårt annars så fokuserade jag, blir många gånger i en känslomässig passivitet som hämmar vår organiserade förmåga.

Då belutens kvalite har sin grund i hur vi mår, är det naturligtvis mycket svårt att utan stöd och vägledning kunna göra de rätta val och besluten.

Vid de möten kan det vara till stor hjälp att agera lite efter ett sk manus, ge sig själv och anhöriga några fasta punkter att utgå ifrån. Med möjlighet att få lite tid till tankar, funderingar kring några punkter, kunna göra sina val utifrån detta. Våra tankar måste få lite tid på sig att grunda inombords.

Då vi förlorade en familjemedlem, var den mentala såväl som fysiska smärtan ur sorgen stor, och kunde stundvis blockera vår förmåga till att göra de val vi stod inför. Vid de stunder då vi kunde samla våra tankar, gjorde jag en lista på de önskemål och val vi stod inför till vårt slutliga avsked.

Detta var till stor hjälp och gjorde att vi kunde hålla oss till fasta punkter, ett slags manus, som var av stor vikt i de beslut vi tog.

Punkter som blev en livlina att hålla tag i, en möjlighet att kunna påverka en sorg till en greppbar situation.

Då vi ställs inför många valmöjligheter behöver vi alla betänketid.

De snabba besluten behöver inte alltid vara de bästa, då dessa ofta kan grunda sig ur den känslosamma storm vi bär.

Låt dina beslut grunda sig på att följa dina tankar på vad som är viktigt för dig och dina anhöriga i den stunden. Vad som kan göra avskedet meningsfullt och vackert, så som livet ger oss stunder av skönhet och mening. Så som du önskar fortsätta ditt liv med avskedet bevarat i ditt hjärta.

Copy link
Powered by Social Snap