Fjällmans Begravning - vår historia

Välkommen till Fjällmans Begravningsbyrå, ett familjeföretag som funnits sedan 1932, då vi hette Lundby Begravningsbyrå.

Med lång erfarenhet kan vi hjälpa er att få det så som ni vill ha det. För det är ni som anhöriga som vet bäst hur ni vill ha det. Du kan alltid känna dig trygg i våra händer.

Fjällmans Begravningsbyrå - ett familjeföretag som nu drivs av tredje generationen.

Vi är stolta och glada över vår verksamhet och den utveckling vi har haft.  Det är speciellt att driva ett familjeföretag i nu tredje generation.  Vår farfar Lars Fjällman kom in i verksamheten 1962 och vår far Bernt Fjällman tog över företaget 1986 och drev det vidare tillsammans med vår mor Ann-Kerstin Fjällman. Och nu är det alltså Carl och Oskar Fjällman, söner till Bernt och Ann-Kerstin som driver Fjällmans Begravningsbyrå. Det har hänt en hel del under årens lopp – tjänsterna har utökats och fler kontor har öppnats. Men nu skall vi berätta från början. Hur startade alltihop egentligen? Berättelsen börjar faktiskt med en helt annan familj.

Lundby Begravningsbyrå – Erik ”Klas” Ohlsson med familj

Lundby Begravningsbyrå

Vi vill ta er med tillbaka till 1932 och till en annan tid. Erik ”Klas” Ohlsson var en driftig och kunnig man som sålde och reparerade möbler i en källarlokal vid Kvilletorget på Hisingen. Efterhand började han även att tillverka kistor som han sålde mestadels på Hisingen. Inom kort startade han en begravningsbyrå med sin slogan ”Inte bara kistor”. Klas förstod vikten av att samlas till begravningskaffe och började med att låna ut stora kaffekittlar till sina kunder för att möjliggöra detta. Denna extra service gjorde att verksamheten tog fart och Klas kunde expandera. Först tog han hjälp av sin hustru och kort därpå även av de tre barnen; Karl-Erik, Astrid och Lennart. Ja, hela familjen Ohlsson var nu engagerad i företaget som utvecklats till ett riktigt familjeföretag.

 

På 40-talet flyttade företaget till Hisingsgatan 25 och det är en adress vi på Fjällmans begravningsbyrå fortfarande förvaltar.

Klas hade ett stort kontaktnät, bl.a. från sitt engagemang inom Metodistkyrkan, vilket hjälpte honom att nå ut till en allt större kundkrets. I takt med att kunderna blev fler ökade även efterfrågan på fler tjänster. Klas insåg snart att det fanns behov av en kistfabrik och såg till att starta en sådan och tillsammans med kollegor i samma bransch startade han även ett transportföretag.

Hisingsgatan 25

Satsningarna föll väl ut och för att bredda verksamheten ytterligare anställdes Lars Fjällman 1962. Han kom från Brämaregårdens församling där han varit vaktmästare. Lars goda förmåga att hantera människor, hans dröm var en gång att bli diakon, gjorde honom väl lämpad att ta hand om besök och begravningar. Thyra Fjällman, Lars fru, anställdes 1965 och hon arbetade till en början tillsammans med Astrid Ohlsson som ju var dotter till Klas Ohlsson. Damerna delade på arbetsuppgifterna för att även få familjelivet att fungera.

Familjen Fjällman tar över
Lars och Thyra Fjällman

1986 lämnade familjen Ohlsson företaget som togs över av Lars och Thyra Fjällman och ett nytt familjeföretag börjar ta sin form. Vid denna tid var företaget det största i sin bransch i Göteborg med ca 600 begravningar per år. Företagets goda grund gjorde att det fortsatte att fungera väl och allteftersom åren gick blev det dags för nästa generation att ta över.

Bernt och Ann-Kerstin Fjällman

1990 tog sonen Bernt Fjällman och hans hustru Ann-Kerstin, över bolaget. Lars kvarstod i verksamheten ända till 2000. Tiden var mogen för ett nytt arbetssätt. För att upprätthålla och utöka kvalitén anställdes personal för att sköta alla olika delmoment kring och med en begravning. Devisen som gällt ända från Klas Ohlssons tid – Lugn och Trygghet – kunde nu verkligen uppfyllas. Kunderna uppskattade att samma person följde dem hela vägen genom processen, från det första besöket ända fram till begravningen.

Dags att expandera – nya kontor och fler tjänster

öretaget fungerade väl och snart kom viljan att utöka verksamheten. Men hur skulle då detta gå till? Bernt och Thyra, med stöd av Lars, tog helhetsansvar för verksamheten en hel arbetsdag och skickade iväg sin personal med uppdraget att ta fram förslag. Alla var sedan överens om att det var dags att expandera genom att öppna fler kontor. En spännande och rolig tid där personalen blev engagerade i att utveckla de olika kontoren. Och vilken expansion det blev!

Sävedalen med Östra begravningsbyrån var först ut. Flytten till nya lokaler i Sävedalens centrum, 2003, gav möjligheten att synas bättre. Kontorschef Gunnel Alderholm ledde detta etableringsuppdrag.

Näst på tur blev förvärvet av Olskrokens begravningsbyrå, där den dåvarande ägaren Barbro Olsson nu blev anställd av Fjällmans Begravningsbyrå och stannade och ledde verksamheten vidare – i hela 10 år.

 

Axel Dahlströms Torg

På Axel Dahlströms Torg öppnades ett kontor 2006. 100 uppdrag utfördes redan under vårt första år. Det visar på att vi både var på rätt plats och hade rätt man på plats, Kjell Larsson – en riktig entreprenör. Under hans ledning utökades våra tjänster till juridikens område. Efter att ha anställt Eva Nordgren kunde vi nu erbjuda våra kunder all hjälp med att upprätta bouppteckningar.

 

Nästa förvärv var Härlanda Högsbo begravningsbyrå, med kontor både på Sofiagatan och i Högsbo. Dessa drevs av Mary-Ann Jofjord. Högsbo-kontoret slogs inom kort ihop med kontoret på Axel Dahlströms Torg.

 

Vår affärsidé med att kunna erbjuda hela kedjan inom begravning blev än mer komplett när vi fick möjlighet att förvärva Sanna stenhuggeri, sedermera Västra Begravningsbyrån, med sin specialitet inom gravstenar. Börje Qvarfordt gjorde ett fint och viktigt arbete med såväl att rita gravstenar som med att renovera dem.

 

Efterfrågan på juridisk hjälp gjorde att vi öppnade ett kontor i Torslanda som helt inriktade sig på dessa tjänster.

 

Tredje generationen börjar arbeta

Sonen Oskar Fjällman börjar 2007 på Lundby begravningsbyrå och lär sig hur företaget fungerar med alla dess delar och tjänsteutbud.

 

Expansionen fortsätter med förvärv av Göteborgs Begravningsbyrå vilket gör att företaget nu täcker in många olika stadsdelar.

 

Nästa tjänst att kunna erbjuda blir blommor. Efter ett förslag från Patric Wollmersson börjar vi själva att importera blommor och vi anställer egna florister. Detta leder till bättre kvalité och bättre kontroll över helheten. Blommor är en viktig och uppskattad del av begravningsceremonin.

Oskar och Carl Fjällman

2012 bestämmer sig Oskar för att han vill ta över verksamheten och 2013 får han med sig sin bror Carl. Oskar behärskar nu hela verksamheten med alla dess delområden och Carl som kommer från banksektorn tar huvudansvaret för transporter och juridik.

Viktigt namnbyte – Fjällmans Begravningsbyrå

För att knyta ihop de olika kontoren och skapa bättre möjligheter till marknadsföring får nu alla våra olika kontor namnet Fjällmans Begravningsbyrå med efterföljande ortsbenämning. Detta blir ett lyft och en omstart för verksamheten. Nu hör vi alla ihop!

Fler förvärv och fler nya kontor

För att ytterligare stärka vår verksamhet och nå kunder i fler stadsdelar förvärvas Fjällmans Begravningsbyrå/Centrum, f.d. Edlunds Begravningsbyrå och vi öppnar kontor i Västra Frölunda 2016, i Lerum 2017, Mölndal 2019 och vårt senaste kontor i Kungälv 2020.

Verksamheten idag

Vi är tacksamma och glada över det förtroende vi får från våra kunder. Vi arbetar med att ge våra kunder ett bra bemötande från början till slut och med att utveckla våra tjänster efter de behov som finns.

 

Verksamheten omfattar idag 13 kontor.

 

Vi erbjuder våra kunder allt ifrån blommor, gravsten, bouppteckning, rådgivning och planering och själva begravningen men också familjejuridik.

 

Dagens begravningar har utvecklats till att bli mer personliga och anpassade till de önskemål de anhöriga har eller önskemål man lämnat efter sig. Vår unika kontroll över hela kedjan gör att vi oftast kan bemöta dessa önskemål. Det kan röra sig om alltifrån personliga blomsterarrangemang till gravstenar.

 

Dagens teknik har möjliggjort flera komplement till våra tjänster. Idag får man en fin minnesbok från begravningen. Man kan på ett enkelt sätt anmäla sig till en begravning och som anhörig få en bra överblick över hela planeringen och över vilka som kommer samt sprida information om sina önskemål.