Östra kyrkogården är Göteborgs tredje största i storlek och invigdes 1860. Här finns 17 717 gravplatser och uppskattas innehålla 150 000 personers sista vila. Kapellet på kyrkogården, vid namn Östra kapellet, invigdes 1861 och är ett av Göteborgs mest efterfrågade begravningskapell. 2019 renoverades kapellet efter en brand, och så upptäcktes gamla Frescomålningar togs fram bakom vitmålade väggar.

Östra kyrkogården har även en askgravlund, samt en judisk begravningsplats. Det var även här på Östra kyrkogården som Göteborgs första kremation ägde rum år 1890. Krematoriet försvann 1951 och Kvibergs krematorium tog över.

En askgravlund har placerats nära kapellet, där anhöriga är välkomna att närvara under gravsättningen och en individuell namnskylt finns vid lunden på den avlidne på en trä- betongpelare.

Adressen till kyrkogården är Nobelplatsen 3, 416 57 Göteborg, och du kan köra bil hela vägen i på kyrkogården. Om du åker med kollektivtrafiken så är spårvagn nummer 1,3,6,8 samt buss 17 mot Redbergsplatsen.