livetsstig_sidhuvud_blogg

Vid varje förlust i våra liv tär vi hårt på vårt mod och styrka

3 november, 2017 Vid varje nytt skeende i våra Liv börjar också ett nytt liv för oss. Oavsett Vi vill eller ej, är vi tvungna att fortsätta framåt. Den tid vi närmar oss...

Läs mer

Veckans ord: MOD

2 november, 2017 Det är inte för det ögonblick då du är drabbad som du behöver mod. Utan för den stig du skall vandra fram för att finna sinnesro och livsglädje åter.

Läs mer