En blogg om livet och sorg

En blogg som sätter ord på tankar och känslor i samband med sorg. Med denna blogg hoppas vi kunna ge inspiration och råd för att kunna ta sig vidare på livets stig.

En dag i sänder…

Allt jag ville var, att vi tog en dag i sänder. Allt jag önskade för oss var, att tiden skulle läka våra sår. Allt jag hoppades var, att det fans

advent

Styrka och ensamhet i sorgen

I dagar då skymningen faller tidigt och gryningen låter sig vänta, går mina tankar till de som lever i ensamheten. Decembermörkret omsluter oss och endast de ljus vi tänt inför

advent

Det oförutsedda

Jag sträckte ut min hand, men du fann den aldrig. Jag vände mig om för att finna dig, men du fattades mig. Jag möttes av det oförutsedda och insåg att

Ovissheten pandemi

Ovissheten

November lägger sig över oss som en mörk och kallfuktig mantel. Dagar där svagt dagsljus letar sig ner genom gråtunga moln och fyller oss med trötthet. Vi går mot årets

Vänner och besvikelser i sorg

De svåraste uppgifterna i en vänskap är att erbjuda förståelse när vi inte förstår, att erbjuda styrka och mod när vi ej besitter det, att finna svaren när vi ej

Rösten bakom bloggen

Namn: Anette
Ålder: 60 år
Biografi: Anette har personlig erfarenhet av att förlora en familjemedlem och har genom sitt arbete i vården mött många människor i kris och sorg.
Har en otrolig förmåga att sätta ord på tankar och känslor i samband med sorg och vill med denna blogg ge inspiration och råd för att kunna ta sig vidare på livets stig.

Tidigare inlägg