En blogg om livet och sorg

En blogg som sätter ord på tankar och känslor i samband med sorg. Med denna blogg hoppas vi kunna ge inspiration och råd för att kunna ta sig vidare på livets stig.

Att kunna resa sig åter efter förlusten

Att vara stark i livet innebär inte att vi aldrig snubblar, faller eller känner känslomässig smärta, utan att vi har styrkan att åter resa oss igen. Livet innebär ibland att

Oro och ängslan

Under dagar som de vi nu befinner oss i kan vi överväldigas av starka känslor i oro och ängslan samt känna en stor ångest inom oss. Ur den verklighet som

Avsked i livets slutskeende

Då livet sakta sinar ut, då allt som varit stilla går mot ett slut, är det enda jag har kvar, din hand i min och våra minnen i mitt hjärta.

Viktig information angående covid-19

Med anledning av covid-19 vill vi informera om att vi nogsamt följer rapporteringen från Folkhälsomyndigheten och vidtar de åtgärder som rekommenderas. Inför ett besök hos oss ber vi att du

Katastrofer

Vi lever i en tid av existentiellt hot då en spridning av virus med stort hot mot vår hälsa eskalerar. En oro och enorm påverkan för många av oss växer

Livet, en ständig rörelse i förändring.

När vi står inför mötet med att ha förlorat en älskad närstående, är förändringen av våra liv total. Vi kastas mellan hopp och förtvivlan, vi tumlar omkring i ett hav

Rösten bakom bloggen

Namn: Anette
Ålder: 60 år
Biografi: Anette har personlig erfarenhet av att förlora en familjemedlem och har genom sitt arbete i vården mött många människor i kris och sorg.
Har en otrolig förmåga att sätta ord på tankar och känslor i samband med sorg och vill med denna blogg ge inspiration och råd för att kunna ta sig vidare på livets stig.

Tidigare inlägg