Integritetspolicy för Fjällmans begravningsbyrå

Integritetspolicy

Vi värnar om den personliga integriteten och är noga med att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att dina personuppgifter endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vid beställningar upprättas ett avtal där du mer ingående får information om hur personuppgifter behandlas. Här kan du läsa mer om hur begravningsbranschen och de auktoriserade begravningsbyråerna behandlar personuppgifter https://www.begravningar.se/behandling-av-personuppgifter-i-begravningsbranschen

Insamling och behandling av personuppgifter vid kontakter med oss på Fjällmans.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du kontaktar oss, t ex när du mailar eller ringer oss. Det gör vi för att kunna upprätthålla en god servicenivå när du t. ex. ställer frågor till oss. Vi sparar inte dessa uppgifterna längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. När du anmäler dig till minnesstund via vår hemsida eller telefon så sparas dina uppgifter i 3 månader i syfte att administrera eventuella tackkort. Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter om du uppgivit speciella önskemål, t ex om kost.

Behandling av personuppgifter vid beställning av begravning.

När du gör en beställning hos oss så sparar vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och fakturera begravningsuppdraget. Ditt beställningsunderlag arkiveras men gallras från personuppgifter efter att uppdraget anses slutfört. Personuppgifterna behandlas också av våra samarbetspartners (blomsterbutik, cateringfirma, församling, kyrkogårdsförvaltning, solist etc.), endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra de rättsliga skyldigheter som ändamålet kan medföra.

Behandling av personuppgifter vid beställning av uppdrag inom familjejuridik.

Vi värnar om den personliga integriteten och är noga med att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att dina personuppgifter endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vid beställningar upprättas ett avtal där du mer ingående får information om hur personuppgifter behandlas. Här kan du läsa mer om hur begravningsbranschen och de auktoriserade begravningsbyråerna behandlar personuppgifter https://www.begravningar.se/behandling-av-personuppgifter-i-begravningsbranschen

Användning av Cookies

Vår webbplats använder så kallade cookies i syfte att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Stänga av cookies

Om du inte accepterar användning av cookies på vår hemsida kan du ändra dina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator. Vi hänvisar till din webbläsares användarmanual för närmare instruktioner. Tänk på att vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska om du inte tillåter användning av cookies.