Fjällmans Begravning - en auktoriserad begravningsbyrå

Har du en nära anhörig som vårdas palliativt där döden kanske är nära förestående?

I en sådan svår situation har man självklart många känslor, tankar och kanske en del frågor. Tveka inte att ta kontakt med oss, alla medarbetare på Fjällmans är utbildade i sorgbearbetning. Vi finns här för dig och hjälper dig gärna

Rätt hjälp

När man har mist en nära anhörig och befinner sig i sorg så är det viktigt att få rätt hjälp och stöd av den begravningsbyrå man valt att vända sig till. Ett bra sätt att försäkra sig om detta är att kontrollera att begravningsbyrån verkligen är auktoriserad. Auktorisationen är en garanti för att du ska få rätt hjälp i en situation när du verkligen behöver det. Fjällmans Begravning ingår i SBF och är en av Sveriges drygt 400 auktoriserade begravningsbyråer.

Tryggheten i vår auktorisation.

Alla våra medarbetare har genomgått en omfattande auktorisationsutbildning hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). För att upprätthålla auktorisationen måste vi även vidareutbilda oss kontinuerligt. Att anlita oss på Fjällmans Begravning blir därför en trygg försäkring om att du får rätt hjälp och stöd samt att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa sätt.

När det gäller tystnadsplikt, etik, arbetssätt och prisinformation kan du också vara säker på att byrån följer auktorisationens regler. Att vi på Fjällmans Begravning uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning minst vart femte år.

Reklamationsfond

Vi som auktoriserad byrå omfattas även av SBF:s reklamationsnämnd. Garantifonden garanterar att beställaren går ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån. Se vidare i Reklamationsnämndens stadgar §§ 20 och 22.

Våra jurister på Fjällmans Juridik som förrättar bouppteckningar, tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte.

Vill du veta mer om auktorisationskraven?

Vill du ha ytterligare information om de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå, se
https://www.begravningar.se/om-auktorisation

Eftersom det idag finns över 400 auktoriserade begravningsbyråer i landet så du har alltid en SBF-byrå nära dig. Titta bara efter skylten med vår auktorisationssymbol.