Att befria sig från negativa tankar

Vi förstår att vi ibland måste släppa saker och ting, eftersom det är så livet fungerar för att vi ska kunna komma vidare och växa som individer.  Men ändå, står vi ofta fast i sorgen med ett hårt grepp kring de tankar vi bär och till det som varit. Vi har svårt att förstå hur […]

fin naturbild

Vi förstår att vi ibland måste släppa saker och ting, eftersom det är så livet fungerar för att vi ska kunna komma vidare och växa som individer.  Men ändå, står vi ofta fast i sorgen med ett hårt grepp kring de tankar vi bär och till det som varit. Vi har svårt att förstå hur den kopplingen av att våra tankar ibland skapar en negativ effekt på oss, i sin tur låter oss fastna i lidandet utan finna någon mening och lycka i det liv som blivit.

Att leva är en labyrint i att möta känslor och tankar, att kunna ta sig fram genom ljusa och mörka stunder, att ta risker och möta besvikelser eller glädje. Att leva är en resa som ständigt fyller oss med upptäckter och insikter.

Liksom känslor har en enorm påverkan på oss har tankarna också en oändlig kraft och påverkan inom oss. Varje ny upplevelse i livet förser oss med känslor och tankar. Med våra tankar skapas sättet på hur vi ser på oss själva, situationen och möjligheterna. Våra tankar är otvivelaktigt kraftfulla vapen som genererar våra känslor och bygger såväl broar som murar kring oss.

Då tankar skapar en grund för våra känslor, blir negativa tankar en extrem börda i sorgen, medan de positiva tankarna lägger grunden till att återskapa meningsfulla värden i livet.

Verkligheten kommer alltid att finnas där oförändrad, vad som spelar roll är vår uppfattning och förändring i tanken av det mötet. En bestämd modig och optimistisk inre dialog kan hjälpa oss att kanalisera många av våra negativa tankar. En dialog där vi låter oss att inte bara ställa frågor som; Hur mår vi? Vad oroar oss? Hur tar vi oss vidare härifrån? Utan även finner svar på hur vi till exempel vill, ser på hur vi skapar lugn eller finner vägen fram i livet.

 Genom att se på de värden som varit och som ingen eller ingenting kan ta ifrån oss, bär vi alla en möjlighet att låta de positiva tankar som trots all sorg finns kvar i minnet av någon, bli en grund där vi kan låta oss vara arkitekterna till vår framtid. Låta det bli en, oavsett de förluster vi mött, positiv grund att bygga livets fortsättning på.

För hur svårt det än må vara att gå in i en sorg, så vet vi att negativa tankar får växa när vi sätter fokus på dem och blir då mer en vana än en tanke.

På något vis bär vi alla ansvaret för sättet vi betraktar våra egna tankar. Det spelar ingen roll ur vart de har sitt ursprung utan vikten är vad vi väljer att göra med dem.

Nyckeln till inre frid skapar vi trots allt genom vår förmåga av att stänga ner de tankar som inte gagnar oss.

Då vi låter en olycklig cirkel av tankar omsluta oss tappar vi lätt fokus på att kunna se vad som kan bli bäst för att finna glädje i livet åter. De negativa tankar vi låter löpa fritt, skapar lätt väggarna i vårt eget fängelse, ett stängt rum gjort för och av oss själva.

En negativ tanke har bara så mycket kraft som vi väljer att ge den.

För att saker i livet skall förändras till det bättre, måste vi i första hand förändra våra tankar.

För att saker i livet skall förbättras måste vi i första hand förbättra vårt agerande.