Planera begravning

Med lång erfarenhet kan vi hjälpa er att få det så som ni vill ha det. För det är ni som anhöriga som vet bäst hur ni vill ha det. Du kan alltid känna dig trygg i våra händer.

Oberoende av tid på dygnet går det alltid bra att ringa vår jourtelefon på 031- 727 00 00.

Ordna en begravning

När en anhörig avlider förändras livet radikalt. Det kan vara svårt att hantera och veta hur man ska gå vidare. Begravningen är ett sätt att hedra den avlidne och att ta farväl.
Vi kan hjälpa er med allt det praktiska runt en begravning, men tänk på att det kan vara skönt att ha släkt och vänner nära. Kontakta oss så hjälper vi er hela vägen; ni kan alltid känna er trygga hos oss. Tillsammans diskuterar vi hur ni vill att begravningen ska utformas och givetvis tar vi hänsyn till om den avlidne hade några egna önskemål. Innan vi träffas kan ni i lugn och ro planera och beställa en begravning här på vår hemsida.

Vad händer nu?

Gravsättning eller kremation sker snarast möjligt eller inom en månad från dödsdagen. Det är det lagstadgat om. Man kan begära anstånd med gravsättning eller kremering hos Skatteverket om det föreligger särskilda skäl för det. Det kan vi hjälpa er med. Ibland behöver man snabbt besluta om ett dödsbos förvaltning. Lösöret i dödsboet behöver kanske genast tas om hand, skyddas eller magasineras. Vi har jour dygnet runt för att kunna bistå er med transporter och hjälpa er med förvaltning av dödsboet.

När det akuta är avklarat och ni sedan besöker oss går vi tillsammans igenom era önskemål och de valmöjligheter som finns.

Vad kostar en begravning?

För de allra flesta är en begravning av en anhörig mycket viktig. Vårt främsta mål är att göra den till en minnesrik och vacker avskedsstund, och om dödsboets tillgångar är begränsade tar vi förstås hänsyn till det. Tillsammans med er planerar vi begravningen utifrån de förutsättningar som finns och är alltid öppna med vad saker och ting kostar. Även om det kan kännas svårt att tala om ekonomi ser vi gärna att ni frågar om något är oklart, så att ni kan känna er trygga.

Prislista och prisexempel

På Fjällmans har vi inga färdiga paketlösningar utan skräddarsyr begravningen i samråd med er utifrån era önskemål. Därför är det svårt att på förhand precisera vad den kommer att kosta. Under våra planeringssamtal informerar vi dock om allt sådant så att inga oväntade överraskningar ska dyka upp. För att ändå ge er en förhandsuppfattning har vi här sammanställt några exempel på hur olika begravningar kan se ut och vad totalkostnaderna för dem kan bli.

Utan begravningsakt – c:a 12 130 kr
Normalbegravning, alt 1 – c:a 31 970 kr
Normalbegravning, alt 2 – c:a 25 190 kr
Påkostad begravning – c:a 87 735 kr

När ni gör en beställning, eller om ni först vill ha en offert, sammanställer vi en skriftlig dokumentation med en detaljerad prisuppgift. I vår tjänst Beställ begravning kan ni utgå från ett av exemplen ovan och sedan skräddarsy er beställning. Där finns också priser på kistor, urnor, blommor m.m.

Vem betalar?

Normalt är det dödsboet, det vill säga den dödas tillgångar, som betalar begravningen. Betalningsansvarig till begravningsbyrån blir dock den som gör beställningen. I vissa fall finns det försäkringar som täcker begravningskostnaderna. Om det saknas medel går det att få hjälp från kommunen med kostnaderna. Det är viktigt att detta diskuteras i ett tidigt skede för att kontakten med kommunen ska kunna tas snabbt.

Vi garanterar rätt hjälp

Att vända sig till en auktoriserad begravningsbyrå innebär en extra trygghet eftersom det inte finns någon offentlig kontroll eller tillsyn över begravningsbranschen. Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) är en sammanslutning av cirka 400 begravningsbyråer med lång erfarenhet. SBF auktoriserar begravningsbyråer, vilket innebär att man ställer särskilda krav och dessutom har konsumentrådgivning och en oberoende reklamationsnämnd. SBF har också ett avtal med Konsumentverket som ytterligare stärker tryggheten. Begravningsbranschen är liten och det saknas allmänna utbildningar på området, därför har SBF ett gediget utbildningsprogram till stöd för sina medlemmar. Många av utbildningarna krävs också för en auktorisation. Det är många områden som berörs, t.ex. juridik, ekonomi, kundrelationer/bemötande, estetik, musik, religion med flera.

Planering och kostnader

Det är många frågor och beslut att ta ställning till i samband med ett dödsfall. Därför får ni alltid en skriftlig dokumentation så att ni i lugn och ro hemma kan gå igenom vad som blivit bestämt och se vilka frågor som eventuellt kvarstår. En extra trygghet för er är att dokumentationen också innehåller en specificerad prisuppgift.

Vissa kostnader rår man inte på; en del transporter och servicetjänster måste helt enkelt utföras. Mycket annat går dock att styra, som annonsens storlek, minnesstundens omfattning, eventuella musiker, tryckta program, blomsterarrangemang m.m.

Vid besöket på begravningsbyrån går vi vanligtvis igenom följande:

 • Begravningsceremoni
 • Dödsannons
 • Sång och musik
 • Officiant (präst, borgerlig eller annan)
 • Plats och tidpunkt för begravningen
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Gravplats
 • Gravsten eller inskription på befintlig sten
 • Minnesstund (samling efter begravningen med förtäring)
 • Blommor
 • Val av kista och urna
 • Pris (vi lämnar alltid skriftlig prisuppgift)

Om ni vill finns också möjlighet att planera och förbereda er inför besöket här på vår hemsida.

Begravningsceremonin

Kremationsbegravning eller jordbegravning

Vid en kremationsbegravning har man en minnesceremoni med kista och när det är dags att ta farväl går man fram och gör det vid kistan istället för vid graven. En representant från oss visar fram gästerna i önskad ordning, varvid de stannar en stund vid kistan, lägger sin handblomma på den och sedan återvänder till sina platser. Eventuellt ger man en andra solosång eller liknande och sedan är det bara ett sista orgelstycke kvar på själva akten i kapellet.

Jordbegravning

Om det är jordbegravning går man inte fram och tar avsked inne i kapellet utan istället vid graven. Bärarna går fram och bär stillsamt kistan ut till graven med resten av de församlade i följe. Numera kan man dock vid de flesta begravningar välja att avsluta akten i kapellet och ta avsked som vid en kremationsbegravning. Gravsättning sker då efter det att gästerna lämnat kapellet, antingen av kyrkogårdsförvaltningen eller av bärare.

Borgerlig begravning
Borgerlig begravning kallas de begravningar som sker utanför de kristna eller andra religioners begravningsordningar. En borgerlig begravning följer ingen given ritual eller mall utan utformas enligt den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Akten kan mycket väl ordnas i en profan lokal, men också i ett vanligt kapell avsett för sådana begravningar. Ceremonin förbereds av en officiant tillsammans med de anhöriga. Kommunen har utsedda officianter, men som officiant kan också någon på begravningsbyrån, eller en person utsedd av de anhöriga, fungera. Begravningen kan utformas med stor frihet och ofta tar musik och diktuppläsning stor plats vid sådana tillfällen.

Egen utformad begravning

Friheten att få utforma begravningen som man själv önskar har ökat på senare tid, även om den svenska kyrkoordningen sätter vissa gränser. Inramade foton, personliga tillhörigheter eller andra föremål som förknippas med den avlidne kan dock placeras vid eller på kistan. Särskilt vid borgerliga begravningar är det öppet för att smycka och dekorera kistan, för att ge uttryck för den avlidnes personlighet. Begravningsbyrån hjälper dig gärna med en sådan ”temabegravning”.

Var ska begravningsceremonin äga rum?

Det vanligaste är en kyrka i närheten av hemmet eller ett kapell på någon av kyrkogårdarna. Även lokaler av icke kyrklig karaktär kan fungera om de är tillräckligt värdiga för ändamålet. När väder och andra omständigheter stämmer kan högtiden också hållas på en plats i en trädgård, vid en sjö eller vid havet.

Gravplats

Det vanligaste är att en avliden gravsätts på hemförsamlingens begravningsplats. På de flesta kyrkogårdarna brukar man få träffa någon från kyrkogårdsförvaltningen och välja en plats. De olika gravplatsalternativen i Sverige är:

 • Kistgrav för en eller flera kistor.
 • Urngrav för en eller flera urnor.
 • Askgravlund för stort antal urnor med namnplakett på mur eller liknande. Är som en minneslund fast där man kan närvara vid gravsättningen.
 • Minneslund där askan grävs ner, gravsättningen sker helt anonymt av kyrkogårdsförvaltningen.
 • Efter tillstånd från Länsstyrelsen kan askan också spridas över vatten eller naturmark.

En grav förses oftast med en gravvård. Det kan vara en stående eller liggande sten eller en natursten. Stenen behöver inte sättas upp omedelbart efter begravningen men det är långa produktionstider på stenarbeten, så det kan ändå vara klokt att beställa 8-10 veckor innan man tänkt sig att stenen ska vara på plats.

Vi kan presentera olika typer av gravvårdar men vi har också egen gravvårdsförsäljning och hjälper er gärna med utformningen av gravsten. Kontakta oss så kan vi skicka ett kostnadsfritt förslag på utformning av just er sten.

Se alla begravningsplatser

Kistor och Urnor

Det finns stora möjligheter till ett personligt val av kista eller urna. Det kan handla om färg, form och utsmyckning men också om kvalitet på bädd och inredning, val av material och grad av miljöanpassning.

Här nedan följer ett urval av våra kistor och urnor.

 

Donsö, ljus ek - massiv ek, helklädd insida
Donsö, mörk ek - massiv ek, helklädd insida
Gullholmen - miljökista av obehandlad massiv furu
Hjärterön, ljus bets - massiv furu, helklädd insida
Hjärterön, mörk bets - massiv furu, helklädd insida
Hjärterön, vitmålad - massiv furu, helklädd insida
Måseskär, brun lasyr - massiv furu med klädd botten
Måseskär, vit lasyr - massiv furu med klädd botten
Vinga, mörkblå - massiv furu, helklädd insida
Vinga, svart - massiv furu, helklädd insida
Björkö, allmogebrun - baskista i massiv furu med klädd botten
Donsö, ljus ek - massiv ek, helklädd insida
Donsö, mörk ek - massiv ek, helklädd insida

SAGA    inkl kistdekoration variation efter årstider

Formpressad kista av miljövänlig biokomposit, tillverkad av hälften så många träd som
en vanlig kista. Rundade kanter ger ett mjukare intryck. Tyginredning i form av madrass,

kudde och täcke med överlakansflik i vackert linne. Lock- och sidoklädsel i linne.

 

Bark - Urna av pressad bark, förgängligt material. Kors finns som tillbehör.
Bark - Urna av pressad bark, förgängligt material. Kors finns som tillbehör.
Classic - Massivt trä och fanerad träfiber, förgängligt material. Knopp finns som tillbehör.
Diamant - Björk, målad med miljövänlig färg. Levereras med sänkband i bomull.

Transporter

Transporter och hantering av avlidna är en viktig del av vårt arbete. Vår målsättning är att sköta detta på så etiskt och värdigt sätt som möjligt. Detta gör vi genom att alla transporter sker i för ändamålet särskilt anpassade bilar som inte används till annat än transport av avlidna. Vid hämtning i bostaden, på äldreboende eller liknande är vi alltid två personer. Om hämtningen sker på bår, vilket är vanligast, används alltid nya bårlakan och kuddar i tyg. Dessa återanvänds inte. Vi har även extra kontroll av den avlidnes identitet vilket säkerställer att förväxling inte ska ske. Den personal som sköter transporterna är erfaren och kunnig.

Kisttransporter, urntransporter och bårtransporter av nära och kära inom Sverige och utomlands ökar i takt med vår rörliga livsstil. Så länge människan har funnits har vi haft olika traditioner, ritualer och ceremonier. I vissa fall är dessa i samband med bortgång och begravning lika viktigt som själva livet. Därför är det ytterst viktigt att alla, oavsett religion eller tro får sitt speciella avsked och avslut i detta liv. Kanske är det viktigt att få begravas utomlands i sitt hemland? Eller kanske vill man hämta hem en älskad som avlidit utomlands?

Vi på Fjällmans Begravning har lång erfarenhet av att hjälpa familjer med inrikestransporter och utrikestransporter av kista eller urna. Vi kan inte nog betona hur viktigt det är för oss att du skall känna dig trygg. Det krävs omfattande dokumentation och noggrann planering för att få skicka en kista utomlands. Stämplar och godkännande på samtliga dokument från mottagarlandets konsulat eller ambassad är ett måste. Vi på Fjällmans Begravning hjälper er med alla nödvändiga handlingar, auktoriserade översättningar av juridiska dokument, balsameringsintyg, lödningsintyg, transportintyg, flygemballage och transporter till och från flygplaster runt om i Sverige.

Vi på Fjällmans Begravning har kunniga rådgivare som omsorgsfullt hjälper er steg för steg, Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning, dygnet runt.

Dödsannons

Hos oss kan du få förslag på olika utformning av annonser, symboler och verser. Har du egna idéer om symboler och dikter är de förstås välkomna. Man kan välja att sätta in annonsen före begravningen med upplysning om dag, tid och eventuell anmälan till minnesstund. Eller så sätter man in annonsen efter begravningen, då brukar det stå i annonsen att “begravningen har ägt rum”. Vi sköter också bokningen av annonsen till tidningarna. Om man vill gynna någon fond i annonsen kan vi hjälpa till med plusgironummer till de flesta. Vi hjälper även till med förmedling av minnesgåvor.

Annonsutformning, Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Allt fler väljer att annonsera på internet. Där kan annonsen läsas och skrivas ut var man än befinner sig. Våra tidigare publicerade annonser hittar du under Dödsannonser.

Om man vill gynna någon fond för medicinsk forskning eller välgörande ändamål kan man nämna detta i dödsannonsen. Vi hjälper kostnadsfritt till med förmedling av minnesgåvor, hör av er till någon av våra kontor så kan vi hjälpa er direkt.

Livsarkivet – omtanke för dina anhöriga vid din bortgång

bland har man särskilda önskemål, eller så vill man underlätta för de anhöriga då man inte längre kan uttrycka sina önskemål. Därför tillhandahåller vi ett dokument som heter “Livsarkivet” där man i förväg fyller i just de önskemål man vill överlämna och bevara. Du kan hämta dokumenten hos oss på begravningsbyrån och får kostnadsfri hjälp med att fylla i dem. Vi erbjuder också fri säker förvaring av de ifyllda dokumenten kostnadsfritt.

Ladda ner Livsarkivet
Vill du i god tid bestämma vart dina tillgångar ska gå efter din död, kan du få hjälp med att upprätta ditt testamente av vår egen juristbyrå.