Planera begravning

Med lång erfarenhet kan vi hjälpa er att få det så som ni vill ha det. För det är ni som anhöriga som vet bäst hur ni vill ha det. Du kan alltid känna dig trygg i våra händer.

Oberoende av tid på dygnet går det alltid bra att ringa vår jourtelefon på 031- 727 00 00.

Börja här

När en anhörig avlider förändras livet radikalt. Det kan vara svårt att hantera och veta hur man ska gå vidare. Begravningen är ett sätt att hedra den avlidne och att ta farväl.

 

Vi kan hjälpa er med allt det praktiska runt en begravning, men tänk på att det kan vara skönt att ha släkt och vänner nära. Kontakta oss så hjälper vi er hela vägen; ni kan alltid känna er trygga hos oss. Tillsammans diskuterar vi hur ni vill att begravningen ska utformas och givetvis tar vi hänsyn till om den avlidne hade några egna önskemål. Innan vi träffas kan ni i lugn och ro planera och beställa en begravning här på vår hemsida.

 

Välj typ av begravning
Innan vi träffas kan ni i lugn och ro planera begravningen här på vår hemsida. Ni börjar med att välja vilken typ av begravning ni önskar. Vi har förslag på paket i olika former som kan vara en början, man kan alltid justera valen i ett senare skede.
Möte med Fjällmans Begravning
När sedan valen är gjorda så kan man boka in ett möte för att träffa någon av våra begravningsrådgivare antingen på ett kontor. video eller per telefon. Det går bra att göra här eller genom att ringa oss på tel. 031-727 00 00.
Begravning planerad
Efter mötet med begravningsrådgivaren så är det mesta kring begravningen planerad och bokat. Vi håller fortsatt kontakt fram till begravningsdagen.
Beställ begravning

Vad händer nu?

Gravsättning eller kremation sker snarast möjligt eller inom en månad från dödsdagen. Det är det lagstadgat om. Man kan begära anstånd med gravsättning eller kremering hos Skatteverket om det föreligger särskilda skäl för det. Det kan vi hjälpa er med. Ibland behöver man snabbt besluta om ett dödsbos förvaltning. Lösöret i dödsboet behöver kanske genast tas om hand, skyddas eller magasineras. Vi har jour dygnet runt för att kunna bistå er med transporter och hjälpa er med förvaltning av dödsboet.

När det akuta är avklarat och ni sedan besöker oss går vi tillsammans igenom era önskemål och de valmöjligheter som finns.

Vad kostar det?

För de allra flesta är en begravning av en anhörig mycket viktig. Vårt främsta mål är att göra den till en minnesrik och vacker avskedsstund, och om dödsboets tillgångar är begränsade tar vi förstås hänsyn till det. Tillsammans med er planerar vi begravningen utifrån de förutsättningar som finns och är alltid öppna med vad saker och ting kostar. Även om det kan kännas svårt att tala om ekonomi ser vi gärna att ni frågar om något är oklart, så att ni kan känna er trygga.

 

Prislista och prisexempel

På Fjällmans har vi inga färdiga paketlösningar utan skräddarsyr begravningen i samråd med er utifrån era önskemål. Därför är det svårt att på förhand precisera vad den kommer att kosta. Under våra planeringssamtal informerar vi dock om allt sådant så att inga oväntade överraskningar ska dyka upp. För att ändå ge er en förhandsuppfattning har vi här sammanställt några exempel på hur olika begravningar kan se ut och vad totalkostnaderna för dem kan bli.

 

Utan begravningsakt – c:a 12 270 kr
Normalbegravning, alt 1 – c:a 40 525 kr
Normalbegravning, alt 2 – c:a 28 310 kr
Påkostad begravning – c:a 109 000 kr

 

När ni gör en beställning, eller om ni först vill ha en offert, sammanställer vi en skriftlig dokumentation med en detaljerad prisuppgift. I vår tjänst Beställ begravning kan ni utgå från ett av exemplen ovan och sedan skräddarsy er beställning. Där finns också priser på kistor, urnor, blommor m.m.

 

Vem betalar?

Normalt är det dödsboet, det vill säga den dödas tillgångar, som betalar begravningen. Betalningsansvarig till begravningsbyrån blir dock den som gör beställningen. I vissa fall finns det försäkringar som täcker begravningskostnaderna. Om det saknas medel går det att få hjälp från kommunen med kostnaderna. Det är viktigt att detta diskuteras i ett tidigt skede för att kontakten med kommunen ska kunna tas snabbt.

 

Vi garanterar rätt hjälp

Att vända sig till en auktoriserad begravningsbyrå innebär en extra trygghet eftersom det inte finns någon offentlig kontroll eller tillsyn över begravningsbranschen. Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) är en sammanslutning av cirka 400 begravningsbyråer med lång erfarenhet. SBF auktoriserar begravningsbyråer, vilket innebär att man ställer särskilda krav och dessutom har konsumentrådgivning och en oberoende reklamationsnämnd. SBF har också ett avtal med Konsumentverket som ytterligare stärker tryggheten. Begravningsbranschen är liten och det saknas allmänna utbildningar på området, därför har SBF ett gediget utbildningsprogram till stöd för sina medlemmar. Många av utbildningarna krävs också för en auktorisation. Det är många områden som berörs, t.ex. juridik, ekonomi, kundrelationer/bemötande, estetik, musik, religion med flera.

 

Planering

Det är många frågor och beslut att ta ställning till i samband med ett dödsfall. Därför får ni alltid en skriftlig dokumentation så att ni i lugn och ro hemma kan gå igenom vad som blivit bestämt och se vilka frågor som eventuellt kvarstår. En extra trygghet för er är att dokumentationen också innehåller en specificerad prisuppgift.

Vissa kostnader rår man inte på; en del transporter och servicetjänster måste helt enkelt utföras. Mycket annat går dock att styra, som annonsens storlek, minnesstundens omfattning, eventuella musiker, tryckta program, blomsterarrangemang m.m.

Vid besöket på begravningsbyrån går vi vanligtvis igenom följande:

 • Begravningsceremoni
 • Dödsannons
 • Sång och musik
 • Officiant (präst, borgerlig eller annan)
 • Plats och tidpunkt för begravningen
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Gravplats
 • Gravsten eller inskription på befintlig sten
 • Minnesstund (samling efter begravningen med förtäring)
 • Blommor
 • Val av kista och urna
 • Pris (vi lämnar alltid skriftlig prisuppgift)

Om ni vill finns också möjlighet att planera och förbereda er inför besöket här på vår hemsida.

 

Begravningsceremonin

Kremationsbegravning

Vid en kremationsbegravning har man en begravningsceremoni med kista i ett kapell, en kyrka eller på annan lämplig plats. Under begravningsakten sker ett avsked vanligtvis framme vid kistan, dit begravningsrådgivaren visar fram i önskad ordning. Begravningsföljet får då stå en stund vid kistan och lägga en handbukett om man önskar. Efter begravningen sker kremationen.

 

Jordbegravning

Om det är jordbegravning har man avskedet vid graven före det att kistan sänks ned. Man går vanligtvis till graven efter att en ceremoni i kyrka eller kapell ägt rum först. Man kan även välja att själva avskedet sker i ceremonilokalen om man önskar ha det inomhus i stället.

 

Akt med urna

En akt med urna innebär att själva begravningsceremonin äger rum efter att en kremation har skett. Den stora skillnaden blir att man har urnan på plats i ceremonilokalen i stället för kista. I övrigt kan själva begravningsceremonin utformas på samma sätt som när en kista är på plats.

 

Kremation utan begravningsceremoni

Alla önskar inte att ha någon begravningsceremoni eller att man exempelvis väntar och har en ceremoni i samband med gravsättning eller en enkel minnesstund längre fram i tiden. Då väljer man att låta en kremering ske ganska så snart efter dödsfallet.

 

Personligt avsked

Ett personligt avsked innebär att man som anhörig får se den avlidne i ett avskedsrum och att man som anhörig kan få en stund vid kistan för att ta ett farväl.

 

Minnesstund

En minnesstund är en samvaro som oftast äger rum efter en begravningsceremoni. Det kan vara ett fint sätt att få samlas, äta någon typ av förtäring och prata om minnen man har kring den avlidne.

 

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning sker utanför de religiösa ordningarna. Man kan utforma ceremonin utifrån de önskemål som finns. Man följer ingen given ritual eller ordning. Ofta fyller man ceremonin med dikter, minnestal och musik. En borgerlig officiant håller i själva begravningen.

 

Begravning i ett mångkulturellt samhälle

Kulturer, traditioner och seder ser olika ut i olika delar av världen och inom varje religion och samfund finns det skillnader i hur man tillämpar ritualer och ceremonier. Det kan också vara så att man kanske tillhör en religion, men är inte är aktivt utövande i sin tro och vill hålla en begravning på ett visst sätt av tradition. Vi på Fjällmans Begravning hjälper alla våra kunder oavsett ursprung, tro eller tillhörighet och har stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer.

 

Var ska begravningen äga rum

En begravning kan äga rum i en kyrka, i ett kapell eller i annan lokal som kan vara lämplig för ändamålet. Ceremonin kan även äga rum utomhus om vädret tillåter.

Gravplats

Det vanligaste är att en avliden gravsätts på hemförsamlingens begravningsplats. På de flesta kyrkogårdarna brukar man få träffa någon från kyrkogårdsförvaltningen och välja en plats. De olika gravplatsalternativen i Sverige är:

 • Kistgrav för en eller flera kistor.
 • Urngrav för en eller flera urnor.
 • Askgravlund för stort antal urnor med namnplakett på mur eller liknande.
  Är som en minneslund fast där man kan närvara vid gravsättningen.
 • Minneslund där askan grävs ner, gravsättningen sker helt anonymt av kyrkogårdsförvaltningen.
 • Efter tillstånd från Länsstyrelsen kan askan också spridas över vatten eller naturmark.

En grav förses oftast med en gravvård. Det kan vara en stående eller liggande sten eller en natursten. Stenen behöver inte sättas upp omedelbart efter begravningen men det är långa produktionstider på stenarbeten, så det kan ändå vara klokt att beställa 8-10 veckor innan man tänkt sig att stenen ska vara på plats.

Vi kan presentera olika typer av gravvårdar men vi har också egen gravvårdsförsäljning och hjälper er gärna med utformningen av gravsten. Kontakta oss så kan vi skicka ett kostnadsfritt förslag på utformning av just er sten.

 

Se alla begravningsplatser

 

Kistor och Urnor

Det finns stora möjligheter till ett personligt val av kista eller urna. Det kan handla om färg, form och utsmyckning men också om kvalitet på bädd och inredning, val av material och grad av miljöanpassning.

Här nedan följer ett urval av våra kistor och urnor.

 

Se alla Kistor & Urnor

Transporter

Transporter och hantering av avlidna är en viktig del av vårt arbete. Vår målsättning är att sköta detta på så etiskt och värdigt sätt som möjligt. Detta gör vi genom att alla transporter sker i för ändamålet särskilt anpassade bilar som inte används till annat än transport av avlidna. Vid hämtning i bostaden, på äldreboende eller liknande är vi alltid två personer. Om hämtningen sker på bår, vilket är vanligast, används alltid nya bårlakan och kuddar i tyg. Dessa återanvänds inte. Vi har även extra kontroll av den avlidnes identitet vilket säkerställer att förväxling inte ska ske. Den personal som sköter transporterna är erfaren och kunnig. Kisttransporter, urntransporter och bårtransporter av nära och kära inom Sverige och utomlands ökar i takt med vår rörliga livsstil. Så länge människan har funnits har vi haft olika traditioner, ritualer och ceremonier. I vissa fall är dessa i samband med bortgång och begravning lika viktigt som själva livet. Därför är det ytterst viktigt att alla, oavsett religion eller tro får sitt speciella avsked och avslut i detta liv. Kanske är det viktigt att få begravas utomlands i sitt hemland? Eller kanske vill man hämta hem en älskad som avlidit utomlands? Vi på Fjällmans Begravning har lång erfarenhet av att hjälpa familjer med inrikestransporter och utrikestransporter av kista eller urna. Vi kan inte nog betona hur viktigt det är för oss att du skall känna dig trygg. Det krävs omfattande dokumentation och noggrann planering för att få skicka en kista utomlands. Stämplar och godkännande på samtliga dokument från mottagarlandets konsulat eller ambassad är ett måste. Vi på Fjällmans Begravning hjälper er med alla nödvändiga handlingar, auktoriserade översättningar av juridiska dokument, balsameringsintyg, lödningsintyg, transportintyg, flygemballage och transporter till och från flygplaster runt om i Sverige. Vi på Fjällmans Begravning har kunniga rådgivare som omsorgsfullt hjälper er steg för steg, Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning, dygnet runt.

Dödsannons

Hos oss kan du få förslag på olika utformning av annonser, symboler och verser. Har du egna idéer om symboler och dikter är de förstås välkomna. Man kan välja att sätta in annonsen före begravningen med upplysning om dag, tid och eventuell anmälan till minnesstund. Eller så sätter man in annonsen efter begravningen, då brukar det stå i annonsen att “begravningen har ägt rum”. Vi sköter också bokningen av annonsen till tidningarna. Om man vill gynna någon fond i annonsen kan vi hjälpa till med plusgironummer till de flesta. Vi hjälper även till med förmedling av minnesgåvor.

Annonsutformning, Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Allt fler väljer att annonsera på internet. Där kan annonsen läsas och skrivas ut var man än befinner sig. Våra tidigare publicerade annonser hittar du under Dödsannonser.

Om man vill gynna någon fond för medicinsk forskning eller välgörande ändamål kan man nämna detta i dödsannonsen. Vi hjälper kostnadsfritt till med förmedling av minnesgåvor, hör av er till någon av våra kontor så kan vi hjälpa er direkt.

Livsarkivet

Omtanke för dina anhöriga vid din bortgång

P.S Om jag dör… eller Livsarkivet – Omtanke för dina anhöriga vid din bortgång
Ibland har man särskilda önskemål, eller så vill man underlätta för de anhöriga då man inte längre kan uttrycka sina önskemål. Därför tillhandahåller vi dokumenten P.S. Om jag dör… och Livsarkivet där man i förväg fyller i just hur man önskar ha det vid sin bortgång och begravning.
Du väljer själv vilket av dessa dokument som passar just dig bäst. Du kan hämta dem hos oss på begravningsbyrån och du kan även få kostnadsfri hjälp med att fylla i dem samt dokumentförvaring.P.S Om jag dör… går bra att öppna här för att fylla i och antingen spara ner eller skriva ut. Livsarkivet kan du fylla i digitalt på https://fjallmans.livsarkivet.se/. Du kan när som helst gå tillbaka och ändra i dessa dokument.Vill du i god tid bestämma vart dina tillgångar ska gå efter din död, kan du få hjälp med att upprätta ditt testamente av vår egen juristbyrå.
Kontakta oss