Begravningsgäst

Med lång erfarenhet kan vi hjälpa er att få det så som ni vill ha det. För det är ni som anhöriga som vet bäst hur ni vill ha det. Du kan alltid känna dig trygg i våra händer.

Oberoende av tid på dygnet går det alltid bra att ringa vår jourtelefon på 031- 727 00 00.

Att dela sorgen

Det är omtänksamt och respektfullt att delta på begravningar, även om du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne. Din närvaro betyder mycket för familjen. Vid ett dödsfall blir många berörda, inte bara de som står allra närmast, utan även du som kanske är vän, arbetskamrat, släkting, granne eller vårdpersonal. Det är en ovan situation och det finns ofta en del frågor om hur man ska bete sig. Vi har på den här sidan samlat lite information som kan vara till hjälp i en sådan situation.

 

Kontakta oss

Begravningsceremonin

Oftast är alla välkomna att delta vid en begravning. Är begravningen utannonserad är alla välkomna, ibland ska man anmäla sitt deltagande till begravningsbyrån, då är det för den efterkommande minnesstunden, där de närmaste brukar bjuda på någonting att äta. Detta sker ofta i församlingshem eller i en närliggande lokal. Det kan även stå i dödsannonsen att “Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste” eller “Begravningen sker i stillhet”, då äger begravningen rum enbart för de närmaste, vilket man får respektera. Om du inte blir bjuden innebär det förstås inte att man inte kan ta kontakt med anhöriga för att dela sorgen. Varför inte skicka en blomma till de närmaste med en hälsning, eller skänk en penninggåva till ett behjärtansvärt ändamål, ring något av våra kontor, vi förmedlar gåvor kostnadsfritt.

Klädsel

Diskret mörk klädsel är oftast att föredra. Kostym eller dylikt är passande för män medan kvinnor bär klänning eller byxdress. Närmaste familjen bär vit slips eller kanske en scarf. Övriga gäster kan bära en svart eller annan diskret slips. Familjen kan dock ha önskemål om annan klädsel, då brukar det stå i annonsen. Det är alltid bättre att gå på en begravning i ”fel” kläder än att inte gå alls. Behöver man en vit eller en svart slips säljer vi det på våra kontor.

Kontakten med de närmaste

Efter ett dödsfall blir det ofta ett tomrum kring de anhöriga. Släkt och vänner drar sig ofta för att höra av sig. För det mesta är det därför bra att höra av sig så snart som möjligt efter dödsfallet. Det blir ofta svårare ju längre tiden går. Att särskilt tänka på är efter begravningen, när vardagen börjar göra sig påmind, och tystheten blir som mest påtaglig, då är behovet av vänner stort. Vad man ofta funderar över är vad man ska säga. Det brukar ofta gå bra om man frågar hur det är och hur de mår. De anhöriga har ofta ett stort behov av att prata men man får respektera om de inte orkar i vissa perioder. Det betyder mycket att du finns där, det är din närvaro som är viktig. Erbjud gärna praktisk hjälp, det är mycket värdefullt för den sörjande.

Minnesgåvor

I dödsannonsen står det ibland att man kan skicka in pengar till något välgörande ändamål, så kallad minnesgåva. Det kan man göra för att till exempel hedra den avlidne eller så ersätter det blommorna. Man kan betala in en minnesgåva på olika sätt. Ett är att ringa till fonden på det telefonnummer som står i annonsen, eller gå in på deras hemsida. Man kan också göra detta via minnesrummet och dödsannonsen. Ett annat är att använda tjänsten MinGåva.se nedan. Man kan även ringa till oss på Fjällmans och få hjälp med förmedlingen och få en faktura på beloppet man vill förmedla. Då skriver vi ut minnesbladet och ser till att det kommer med vid begravningen. Det senare är säkrare om det är tidsbrist.