Fjällmans juridik

Vi på Fjällmans Juridik har lång erfarenhet av boutredning och bouppteckning i Göteborg med omnejd. Vi hjälper er genom hela processen, och finns tillhands för att svara på alla frågor och funderingar.

En del av familjeföretaget Fjällmans

Fjällmans Juridik är en del av familjeföretaget Fjällmans som grundades år 1932 i Göteborg. När någon avlider kan den lämna saker, pengar och fastigheter efter sig. Detta är tillgångar som måste tas omhand, även i en jobbig sorgeprocess. Det första som sker efter begravningen är att en bouppteckning upprättas. I den fastställs den bortgångnes alla tillgångar och skulder, liksom vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar samt testamentstagare.

Vi på Fjällmans Juridik har lång erfarenhet av boutredning och bouppteckning i Göteborg med omnejd. Vi hjälper er genom hela processen, och finns tillhands för att svara på alla frågor och funderingar.

Testamente

I ett testamente reglerar vi fördelningen av dina nettotillgångar vid din framtida bortgång.

Det är vanligt att våra kunder vill skydda sina barn med enskild egendom och att de vill upplysa om att förskott på arv har givits. Har kunderna särkullbarn är det vanligt att de vill upprätta ett testamente där vi reglerar att särkullsbarnen får vänta på en del av sitt arv.

Framtidsfullmakter

I en framtidsfullmakt reglerar vi vem som ska hjälpa dig med dina personliga och ekonomiska angelägenheter i händelse av varaktig sjukdom och förlorad beslutsförmåga. Framtidsfullmakten är ett alternativ för de kunder som inte önskar en god man. Med en framtidsfullmakt kan kunderna hjälpa sina anhöriga att bl.a. sälja bostad, betala räkningar, avsluta försäkringar, hämta ut medicin m.m. Det är viktigt att framtidsfullmakten inte upprättas för sent.

Gåvobrev

I ett gåvobrev reglerar vi gåvor. När gåvan ges måste gåvovillkoren preciseras. Det kan handla om att skydda gåvomottagaren med enskild egendom eller att reglera att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. För vissa gåvor är det krav på gåvobrev. Utan gåvobrev kan gåvomottagaren t.ex. inte söka lagfart. Vid gåva mellan makar kan ett äktenskapsförord behövas för att gåvan ska få önskad effekt.

Skuldebrev

I ett skuldebrev reglerar vi lån. Ett skuldebrev innehåller uppgifter om belopp, ränta, amortering, förfallodag m.m. Skuldebrev behöver ofta kombineras med äktenskapsförord eller samboavtal för att få full effekt.

Äktenskapsförord

I ett äktenskapsförord reglerar vi vilka tillgångar som inte ska ingå vid en skilsmässa.

Äktenskapsförordet får effekt vid dödsfall, vid reglering av vissa skulder och vid bedömning av gåvor. I ett äktenskapsförord kan man inte reglera skulder.

Separationer

På Fjällmans Juridik jobbar vi även med separationer, vi tolkar äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev samt upprättar bodelningsavtal. I bodelningsavtalen gör vi en andelsberäkning för att fastställa vad varje make/sambo har rätt till vid en hälftendelning, vi fördelar tillgångar och skulder och fastställer utlösningslikvid.

 

Läs om vårt arvode på https://fjallmansjuridik.se/arvode/

 

Mötesarvode, 2890 kr/ påbörjad timme

(t.e.x. fysiskt möte, telefonmöte och videomöte)

Arbetsarvode, 2095kr/h.

All tid kopplad till ärendet loggas.