När rädslor skapar ångest

Dagar som dessa, färdas vi fram i en strid ström av kontinuerlig exponering från media av en nutida värld i exceptionellt kaos. Vi nås av såväl bilder som röster från en värld i krig, och det påverkar oss stort. Detta i kombination med en personlig förlust genom sorg, skapar en intensifierad känsla av utmattning och […]

hand på klippa

Dagar som dessa, färdas vi fram i en strid ström av kontinuerlig exponering från media av en nutida värld i exceptionellt kaos. Vi nås av såväl bilder som röster från en värld i krig, och det påverkar oss stort.

Detta i kombination med en personlig förlust genom sorg, skapar en intensifierad känsla av utmattning och i viss mån hjälplöshet. Två svåra upplevelser som skall löpa parallellt i vårt inre. Detta kan skapa en enorm rädsla och omkullkasta vår stabila grund inför att möta livet.

Då vi låter rädsla bli grunden i vår vardag, fängslar den oss. Skapar ångest, rastlöshet och överväldigad sorg. En projicering av negativa och förlamande känslor, som har en tendens att sudda ut konstruktivt tänkande och agerande.

Då vi i ett jämt flöde låter oss ta del av all negativ information, riskerar vi stort att rädslan gör sitt fasta avtryck på oss och förhindrar vårt sätt att se på vad som sker med klarhet. Irrationella känslor och tankar försvårar vårt sätt att kunna hantera detta parallellt med en svår sorg i livet.

Trots att rädsla i sig utgör en nödvändighet för att överleva, då den väcker våra instinkter till att ta oss an och igenom svårigheter, går det ej att förneka den känsla av obehag och i viss mån ångest den medför. Faktum är att vi inte bara lider av att behöva möta en situation som ger rädsla utan att också behöva uppleva de starka omvälvande känslor som skall gå parallellt med en redan aktiverad sorg.

När vi går eller har gått igenom en svår tid, är det i sig självt, svårt att återgå till ett normalt liv. Då det då innebär att livets fortsättning omfattar stor rädsla för trygghet och existentiella möjligheter, skapar rädslan stor ångest.

Vägen framåt ställs på sin yttersta spets av oroliga tankar och konklusioner.

Svåra tankar på att återuppta livet efter ogynnsamma händelser, förstärks drastiskt av rädsla och ångest inför dess möjlighet.

Allt vi upplever skapar i sig en ny och annorlunda version av oss själva, med nya sätt på hur vi landar i våra tankar och agerande. Våra resurser omvärderas och projiceras annorlunda, vilket i den verklighet som nu utgör vår tid kräver så mycket mer av oss.

Att ta sig igenom en svår livssituation handlar inte om styrka utan snarare att nå förmåga till sina egna resurser och strategier, för att vara flexibelt motståndskraftig och kunna leva med att såväl möta rädslor som att leva och acceptera sin smärta i livet.

Inga vägar framåt är enkla i denna tid som färgar vår värld och vårt liv, ingen resa är lätt härifrån men i den stund vi övertygas om vad som får oss att vilja ta oss an utmaningarna är vi som mest motiverade att fortsätta.

Insikten om vår förmåga att möta svåra tider kommer att visa oss vägen fram.

Så möt en stund var dag då du sätter livet på ” paus” om så bara ett litet ögonblick, låt sinnet få vila från tankar av oro och skapa stillhet i ditt hjärta. Tystnad läker alltid en bit av ett söndrigt inre och på ett förunderligt vis skänker kraft inför nästa stund i livet.