Känslor i samband med sorg

I vardagen vägleds vi ofta av våra tankar och våra känslor, men vi måste vara medvetna om att de inte alltid beskriver den objektiva sanningen.I sorg präglas vårt medvetna jag av de känslor som våra stressade tankar väcker. Det är då lätt att man glömmer ” vi är inte våra känslor”. Då du sörjer fylls […]

I vardagen vägleds vi ofta av våra tankar och våra känslor, men vi måste vara medvetna om att de inte alltid beskriver den objektiva sanningen.I sorg präglas vårt medvetna jag av de känslor som våra stressade tankar väcker. Det är då lätt att man glömmer ” vi är inte våra känslor”.

Då du sörjer fylls ditt jag av att vara ledsen och nedstämd, det innebär inte att det är så ditt liv skall förbli.Vi tolkar och värderar livet efter våra känslor, och när känsla och tanke går åt samma håll är det naturligtvis svårt att tro annat än att det är sanningen.

Den sorgliga känsla eller sinnesstämning du väljer att bära just nu, ger signaler till ditt medvetande som i sin tur försätter dig i en situation som kan begränsa dig att komma vidare. Ofrivilligt låter vi oss styra dit då smärtan av förlusten i livet blir oss övermäktig.Då vi försöker kämpa med att inte känna det vi känner eller att inte acceptera det som är, hamnar vi lätt i en återvändsgränd som bara skapar ångest.

I livet bär vi, såväl smärta som glädje, de avlöser varandra genom livet. Ur den insikten lär vi oss hur omväxlande känslolandskapet är och hur det påverkar oss. Då vi lär oss lyssna och ta hand om de känslor våra tankar väcker, ger det också möjlighet att välja mellan olika handlingsvägar istället för att bli passiviserade i sorgen.

Då vi bär sorg mattas vårt inre sökarljus ner och vi får svårt att ta steg mot medvetna val, val som kan få oss att leva med sorg och klara livets fortsättning.Vi försvagar vår förmåga att se ting som ger glädje och kan fylla livet med mening, vi begränsar oss till livets framtida värde.

I sorgen finns givetvis ingen ”quick fix”  eller genväg, allt har sin tid , vi kan bara ge sorgeförloppet de bästa förutsättningarna.

I varje människas makt finns alltid möjlighet att ändra vårt eget sätt att förhålla oss till en situation.

Vi får inte låta det som skett försätta oss i en kamp med tillvaron, startpunkten för dina val är här och nu. Acceptansen i att det som har skett, är faktiskt det som är,  nu i detta ögonblick .En insikt som skär djupa spår men som är sanningen i ditt liv,  och då du låter det sjunka in,  blir det möjligt att ifrån den insikten gå bättre rustad stigen fram för att skapa förändring.

En människas livsfilosofi uttrycks inte på bästa sätt med ord, den uttrycks med de val man gör i livet.