När en medarbetare och kollega avlider

När en arbetskamrat och kollega avlider, då kan företagets anställda drabbas av lika stor sorg som när en nära anhörig avlider. Vi har alla olika sorgbehov och det är viktigt att man som företag kan hantera situationen på ett bra sätt och samtidigt stödja den drabbade familjen.

När en medarbetare och kollega avlider

Ibland kommer frågan hur man gör när en medarbetare och kollega avlider. Här kommer några praktiska råd till dig som är chef eller kollega. Hur skall man meddela dödsfallet internt eller anhöriga, tyst minut, minneshögtid, dödsannons från företaget, själva begravningen och administrativa uppgifter.

Meddela

För det mesta är det de anhöriga som meddelar någon arbetskamrat som stod den avlidne nära som i sin tur får meddela företaget.
Skulle dödsfallet ske på arbetsplatsen och man behöver informera anhöriga så bör det ske tillsammans med läkare/polis.
Man bör informera alla medarbetare så snart som möjligt för att undvika rykten. Uppgiften att meddela medarbetarna ligger på arbetsledningen.

Kontakt med anhöriga

Den ur arbetsledningen som företaget har utsett bör kontakta anhöriga så snart som möjligt. Dels för att visa sitt deltagande, dels för att berätta om att arbetsplatsen känner till dödsfallet men också för att erbjuda sig att sprida informationen till medarbetarna. Nästa kontakt från företaget kan vara för att få information om när och var begravningen skall vara, samt att informera om företagets och medarbetarnas önskan att delta.

 

Man informerar också anhöriga om hur information kring dödsfallet skett på företaget, om det är tänkt att hållas en tyst minut eller minneshögtid. Då kan det vara lämpligt att erbjuda anhöriga att delta.

 

En första information kan också ges om eventuella förmåner så som försäkringar, efterlevandepension, bidrag till begravningskostnader och annat som den anställde har rätt till i samband med dödsfall.

Minnessplats och tyst minut

Det finns olika alternativ för att hedra den avlidne på arbetsplatsen. Ofta är kanske en tyst minut ett bra alternativ. Det kan vara att man tänder ett ljus och kanske läser en liten dikt.

 

Hos oss kan man köpa en minnesask. I den finns det som kan behövas för att skapa en fin minnesplats på företaget. Lådan innehåller en minnesbok att skriva en hälsning i, en ljusstake med ljus, en vas, en vit du och en fotoram.

Dödsannons

Önskar man att sätta in en annons från företaget så går det bra att kontakta oss så hjälper vi till med detta.

Begravningen

Det är en fördel om man från företaget utser en person som representerar företaget och som samordnar beställningar av blommor och bestämmer vad som skall stå på kort och band. Här är det också klokt att ta kontakt med vår rådgivare och få råd och hjälp.

Personaladministrativa uppgifter

Det blir också en del personaladministrativa uppgifter som skall utföras när en medarbetare avlider. Pensions- och livförsäkringsbolag skall meddelas. Försäkringshandlingar skall sändas till anhöriga för ifyllnad och komplettering. Slutlönen skall också beräknas och skickas till dödsboet.

 

Skriv gärna ett personligt brev när ni skickar över handlingar. Som anhörig kan man uppleva att det är mycket som skall ordnas och kommas ihåg, därför är det viktigt att som företag hålla anhöriga underrättade om vad som händer och erbjuda hjälp.