Aktuellt

Med anledning av Covid19

Under rådande pandemi har vi nya regler och restriktioner att förhålla oss till men självklart hjälper vi till att planera fina och minnesvärda begravningar ändå. Vår ambition är att genomföra alla begravningar som planerat.

Våra kontor är öppna för besök men för allas säkerhet
uppmuntrar vi även att genomföra bokningar och möten på distans.

Vi erbjuder nu möten både via teams och telefon. Skulle du eller ni inte ha möjlighet till detta kan vi fortfarande erbjuda fysiska möten som förut, dock med vissa restriktioner; Vi har olika maxantal besökare som vi tillåter på våra resp. kontor, vi följer de råd vi alla nu är vana vid kring handhygien och avstånd och vi ber att du avbokar mötet om du skulle få förkylningssymtom.

Vill du boka tid för möte? Kontakta oss på tel. 031-727 00 00, via mejl eller chatt.

– Hur många får egentligen närvara vid en begravning?
Regeringen har tagit beslut att det tillåts vara upp till 300 deltagare, sittande på anvisade platser på begravningar inomhus. Detta beroende på lokalens storlek då 1,5 m avstånd ska kunna hållas. Därför är restriktionerna ej samma i alla kapell och kyrkor. På begravningar utomhus tillåts 600 deltagare utan anvisade platser. Detta gäller fr.o.m. den 15 juli 2021. Minnesstunder är fortsatt en privat angelägenhet och därav får max 50 personer närvara. Kontakta oss gärna så kan vi berätta vad som gäller just för en specifik kyrka eller kapell.

– Vi erbjuder livesändning av begravningar.
I och med att inte lika många kan närvara vid en begravning på grund av olika omständigheter i och med Covid19, erbjuder vi sedan pandemins början möjligheten att livesända begravningar. Vi tillhandahåller den utrustning samt extra personal som krävs för att fler ska kunna närvara vid begravningen digitalt.