Transporter

Med lång erfarenhet kan vi hjälpa er att få det så som ni vill ha det. För det är ni som anhöriga som vet bäst hur ni vill ha det. Du kan alltid känna dig trygg i våra händer.

Oberoende av tid på dygnet går det alltid bra att ringa vår jourtelefon på 031- 727 00 00.

Transporter

Transporter och hantering av avlidna är en viktig del av vårt arbete.

Vår målsättning är att sköta detta på så etiskt och värdigt sätt som möjligt. Detta gör vi genom att alla transporter sker i för ändamålet särskilt anpassade bilar som inte används till annat än transport av avlidna. Vid hämtning i bostaden, på äldreboende eller liknande är vi alltid två personer. Om hämtningen sker på bår, vilket är vanligast, används alltid nya bårlakan och kuddar i tyg. Dessa återanvänds inte. Vi har även extra kontroll av den avlidnes identitet vilket säkerställer att förväxling inte ska ske. Den personal som sköter transporterna är erfaren och kunnig.

 

Kisttransporter, urntransporter och bårtransporter av nära och kära inom Sverige och utomlands ökar i takt med vår rörliga livsstil. Så länge människan har funnits har vi haft olika traditioner, ritualer och ceremonier. I vissa fall är dessa i samband med bortgång och begravning lika viktigt som själva livet. Därför är det ytterst viktigt att alla, oavsett religion eller tro får sitt speciella avsked och avslut i detta liv. Kanske är det viktigt att få begravas utomlands i sitt hemland? Eller kanske vill man hämta hem en älskad som avlidit utomlands? Vi på Fjällmans Begravning har lång erfarenhet av att hjälpa familjer med inrikestransporter och utrikestransporter av kista eller urna. Vi kan inte nog betona hur viktigt det är för oss att du skall känna dig trygg.

 

Det krävs omfattande dokumentation och noggrann planering för att få skicka en kista utomlands. Stämplar och godkännande på samtliga dokument från mottagarlandets konsulat eller ambassad är ett måste. Vi på Fjällmans Begravning hjälper er med alla nödvändiga handlingar, auktoriserade översättningar av juridiska dokument, balsameringsintyg, lödningsintyg, transportintyg, flygemballage och transporter till och från flygplaster runt om i Sverige. Vi på Fjällmans Begravning har kunniga rådgivare som omsorgsfullt hjälper er steg för steg,

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning, dygnet runt.