Hämtning av avliden

Om man avlider antingen hemma eller på ett vårdboende så behöver det ske en transport till ett bårhus eller till en bisättningslokal. Fjällmans Begravning finns naturligtvis där för er när det blir aktuellt.

Hämtning av avliden

Om man avlider antingen hemma eller på ett vårdboende så behöver det ske en transport till ett bårhus eller till en bisättningslokal. Fjällmans Begravning finns naturligtvis där för er när det blir aktuellt.

 

Man skall vara medveten om att det inte är speciellt bråttom att hämta den avlidne. Det finns tid att invänta om det är någon som vill ta ett sista avsked vid bädden. Man kan vänta upp till ett dygn innan hämtning sker. Har dödsfallet skett på ett vårdboende är det bra att meddela personalen att man inväntar någon anhörig för avsked. När man som anhörig känner sig redo så är det bra att kontakta oss för att beställa hämtning.

 

Hur går det till?

Vi är alltid två personer som kommer vid hämtningar och kommer alltid i en värdig och diskret transportbil. Detta då den inte väcker så mycket uppmärksamhet som en begravningsbil kan göra. Men om önskemålet är att vi hämtar med begravningsbil så går det också bra. Ta då upp detta i samtalet med oss.

 

Det kan vara svårt för oss att kunna bestämma en exakt tidpunkt för hämtningen, men vi ringer alltid och meddelar när vi är på väg.

 

Ni som anhöriga väljer naturligtvis själva om ni vill vara med vid hämtningen eller inte.

Hämtning med bår

Numera är den vanligaste hämtning med bår. Det innebär att vi flyttar över den avlidne till ett lakan och sedan till båren på ett mjukt och varsamt sätt. Vi täcker sedan den avlidne med ett kapell innan vi, när ni känner er klara, för ut båren till bilen. Sedan transporteras den avlidne till ett bårhus, som oftast finns på något av våra sjukhus. Sahlgrenska eller Östra sjukhuset. Där får den avlidne ligga i väntan på kistläggning.

Hämtning med kista

Om ni önskar och om ni i förväg har sett ut vilken kista som skall användas så kan vi naturligtvis ordna med kistläggning direkt.  Vårt sortiment av kistor går att se här (Kistor & Urnor – Fjällmans Begravning (fjallmansbegravning.se). Sedan transporteras kistan direkt till en bisättningslokal, som kan ligga i anslutning till lokalen där begravningen skall hållas. En anledning till att man kan önska hämtning med kista är att då behöver det inte ske så många transporter med den avlidne,  vilket kan kännas skönt. Detta gör att det också blir en mindre miljöpåverkan och att också kostnaden för dödsboet blir något lägre.

Kostnader

Kostnaden när vi utför en hämtning står dödsboet för. Naturligtvis påverkas kostnaden om när vi utför hämtningen. Sker hämtningen dagtid är kostnaden lägre än om den sker en kväll eller helg.