Begravningsceremonin

Med lång erfarenhet kan vi hjälpa er att få det så som ni vill ha det. För det är ni som anhöriga som vet bäst hur ni vill ha det. Du kan alltid känna dig trygg i våra händer.

Oberoende av tid på dygnet går det alltid bra att ringa vår jourtelefon på 031- 727 00 00.

Begravningsceremonin

Behovet av ceremonier och traditioner vid ett dödsfall och begravning har funnits i alla tider och i stort sätt alla kulturer. Religion och olika seder som i dagens samhälle är vedertagna ställer olika önksemål om hur begravningen skall vara. Naturligtvis så måste den avlidnes önskningar vägas in likväl som den närmsta familjens. Därför kan idag en begravnings se ut på månda olika sätt.

 

Var ska begravningen äga rum

En begravning kan äga rum i en kyrka, i ett kapell eller i annan lokal som kan vara lämplig för ändamålet. Ceremonin kan även äga rum utomhus om vädret tillåter.

Kremation utan begravningsceremoni

Alla önskar inte att ha någon begravningsceremoni eller att man exempelvis väntar och har en ceremoni i samband med gravsättning eller en enkel minnesstund längre fram i tiden. Då väljer man att låta en kremering ske ganska så snart efter dödsfallet.

Kremationsbegravning

Vid en kremationsbegravning har man en begravningsceremoni med kista i ett kapell, en kyrka eller på annan lämplig plats. Under begravningsakten sker ett avsked vanligtvis framme vid kistan, dit begravningsrådgivaren visar fram i önskad ordning. Begravningsföljet får då stå en stund vid kistan och lägga en handbukett om man önskar. Efter begravningen sker kremationen.

Jordbegravning

Om det är jordbegravning har man avskedet vid graven före det att kistan sänks ned. Man går vanligtvis till graven efter att en ceremoni i kyrka eller kapell ägt rum först. Man kan även välja att själva avskedet sker i ceremonilokalen om man önskar ha det inomhus i stället.

Begravning med urna

En begravning med urna eller som det brukar kallas akt med urna innebär att själva begravningsceremonin äger rum efter att en kremation har skett. Den stora skillnaden blir att man har urnan på plats i ceremonilokalen i stället för kista. I övrigt kan själva begravningsceremonin utformas på samma sätt som när en kista är på plats.

Personligt avsked

Ett personligt avsked innebär att man som anhörig får se den avlidne i ett avskedsrum och att man som anhörig kan få en stund vid kistan för att ta ett farväl.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning sker utanför de religiösa ordningarna. Man kan utforma ceremonin utifrån de önskemål som finns. Man följer ingen given ritual eller ordning. Ofta fyller man ceremonin med dikter, minnestal och musik. En borgerlig officiant håller i själva begravningen.

Begravning i ett mångkulturellt samhälle

Kulturer, traditioner och seder ser olika ut i olika delar av världen och inom varje religion och samfund finns det skillnader i hur man tillämpar ritualer och ceremonier. Det kan också vara så att man kanske tillhör en religion, men är inte är aktivt utövande i sin tro och vill hålla en begravning på ett visst sätt av tradition. Vi på Fjällmans Begravning hjälper alla våra kunder oavsett ursprung, tro eller tillhörighet och har stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer.

Kontakta oss