Gravplats

Med lång erfarenhet kan vi hjälpa er att få det så som ni vill ha det. För det är ni som anhöriga som vet bäst hur ni vill ha det. Du kan alltid känna dig trygg i våra händer.

Oberoende av tid på dygnet går det alltid bra att ringa vår jourtelefon på 031- 727 00 00.

Planering

Det vanligaste är att en avliden gravsätt på hemorten. Som Svensk medborgare har man rätt att gravsättas inom den ort man är folkbokförd på. Men man kan också i mån av plats få gravplats även på andra orter.

 

Olika typer av gravplatser:

 • De vanligaste gravplatsalternativen i Sverige är:
  • Kistgrav för en eller flera kistor.
  • Urngrav för en eller flera urnor.
  • Askgravlund för stort antal urnor med namnplakett på mur eller liknande.
   Är som en minneslund fast där man kan närvara vid gravsättningen.
  • Minneslund där askan grävs ner, gravsättningen sker helt anonymt av kyrkogårdsförvaltningen.
  • Efter tillstånd från Länsstyrelsen kan askan också spridas över vatten eller naturmark.

Gravvård

En grav förses oftast med en gravvård. Det kan vara en stående eller liggande sten eller en natursten. Stenen behöver inte sättas upp omedelbart efter begravningen men det är långa produktionstider på stenarbeten, så det kan ändå vara klokt att beställa 8-10 veckor innan man tänkt sig att stenen ska vara på plats.

Vi kan presentera olika typer av gravvårdar men vi har också egen gravvårdsförsäljning och hjälper er gärna med utformningen av gravsten. Kontakta oss så kan vi skicka ett kostnadsfritt förslag på utformning av just er sten

 

Under tiden man väntar på att stenen skall bli klar eller om man inte vill ha en sten så kanske en gravvård i trä passar bra. Den kan man också ta med sig hem om man vill när stenen är på plats.

Begravningsplatser i närområdet

Här kan du se var några av närområdets begravningsplatser finns.

Se alla begravningsplatser

Kontakta oss