Sorgen och tystnaden

Då allt i livet går tillbaks till en vardag efter begravning och varma omtankar i ord och handling från din omgivning, kommer tystnaden så stilla att omge dig. Då händelser är i sin skeende fas, är vi fullt uppe i att ordna allt efter vår bästa förmåga. Tiden efter, den tid då förändringarna  nu fyller […]

Då allt i livet går tillbaks till en vardag efter begravning och varma omtankar i ord och handling från din omgivning, kommer tystnaden så stilla att omge dig.

Då händelser är i sin skeende fas, är vi fullt uppe i att ordna allt efter vår bästa förmåga. Tiden efter, den tid då förändringarna  nu fyller ditt liv,  gör sig starkt närvarande till förlusten. Insikten av den röst som nu tystnat, de ögon som mött din blick eller frånvaron av den fysiska närvaro , blir i din vardag ett smärtsamt faktum av förlust.

Anhöriga och vänner finns där och vi vet att de inget hellre vill än att stödja och trösta. Trots detta är vi ändå alltid ensamma i vår egen sorg, då det är en upplevelse baserat på våra egna tankar och känslor.I den tystnad som följer sorgen finns olika innebörder. Det kan vara, hur vi upplever smärta och saknad i den tystnad som en närståendes bortgång medför. De tankar, ord och gemenskap i handlingar som funnits är borta, en svår förlust.

Den andra sidan av tystnad är den som ger möjlighet till att komma nära sitt inre, nära sin sorg och bearbetning där av. Den ständiga turbulens av de upplevelser som uppstår i samband med att förlora en närstående , ger ett brus inombords av vibrationer i tankar och känslor. Vårt undermedvetna är i en ständigt aktiv process som skapar en utmattning.

Att finna en möjlighet till tystnad är viktigare än vi anar. För vår hälsa är stunder i tystnad en viktig faktor. Tystnad är ett behov som vi sedan vårt ursprung bär på. Stunder av stillhet och tystnad behöver alltså inte bara vara förknippat med ångest och smärta, utan kan ge oss möjlighet till att komma vidare genom sorgen.Då vi låter oss själva bli stilla i tystnad en stund var dag kommer vi att ge oss själva en möjlighet att bli närvarande till vårt innersta jag och bättre bevara vår läkande styrka i den sorg vi bär.

Livet bjuder oss alltid på såväl glädje som smärta och resultaten av det, som i alla andra områden i livet, beror på dina egna insatser och förhållning i att möta detta.

De händelser som präglar ditt liv är dina egna. Vi äger alla vår egen tillgång till att förvalta dem, bära deras innebörd inom oss på det vis som stämmer bäst, på just dig.

Förmågan att acceptera tystnaden som något positivt skiftar naturligtvis från individ till individ. Vi har alla olika förmåga och beredskap till att kunna vistas i tystnad, men inom oss finns alltid en sida som tacksamt tar en stunds stillhet till sig. Då våra tankar är splittrade och skapar känslomässiga kaos, låt dig själv mjukt landa i en stunds tystnad. Låt kropp och sinne få en rofylld paus som skänker dig styrka framåt.