Att anpassa sig till livet som blivit

Än en gång står vi här mitt i den sköna sommaren och omsluts av dess fagra rikedomar. Möter dagar av såväl sol som dagar med lätt sommarregn. Vilar i timmar av vacker skymning och möte med tidig gryning. Det känns på något underligt vis lätt att bära livet med dess glädje och sorger, dagar som […]

vackert staket med grind

Än en gång står vi här mitt i den sköna sommaren och omsluts av dess fagra rikedomar. Möter dagar av såväl sol som dagar med lätt sommarregn. Vilar i timmar av vacker skymning och möte med tidig gryning. Det känns på något underligt vis lätt att bära livet med dess glädje och sorger, dagar som dessa. Kanske lindas vi varsamt in i moder jords famn för att få motivation och ork att ta oss vidare.

I livet innebär det inte alltid att anpassning skall gå hand i hand med lycka. Många gånger kan det vara svårt att finna en väg tillbaks till att leva, när livet förändrat dess villkor och sorgen tynger sinnet.

Många av oss kanske stannar i det ögonblick då allt förändrades.

En del av oss kanske stannar kvar i det som varit, men ur båda perspektiven, blir inget aldrig någonsin likt det vi en gång hade. Ur den konklusionen måste vi kunna finna kraft till att ta oss vidare och på något vis anpassa oss till det liv som gäller.

Vi har i sorgens vagga en tendens att stanna kvar i en situation som inte förmår att skapa lycka eller harmoni, då den psykiska och fysiska saknaden helt tar över vår uppmärksamhet. Detta blockerar oss emellanåt från att kunna skapa en positiv relation till livets varande. En relation som bygger på tillit och vilja att lyssna till de ting som trots allt finns som en resurs att bygga sitt liv meningsfullt åter.

Några av oss behöver ensamhet för att nå de svaren, medan andra tycks vilja fly ensamheten, för den blir dem övermäktig i sin ocensurerade sanning.

Vi når anpassning genom att lyssna till vårt inre, och där är vi alla olika i hur vi bäst når den acceptansen.

Att veta hur vi anpassar oss till det konstanta livsflödet är nyckeln till hälsa och harmoni. För verkligheten kommer inte att anpassa sig efter våra önskemål utan har sin egen agenda. Vi måste vara öppna för att variera vår förmåga till vårt beteende för att överleva och framförallt fortsätta leva. Genom att vara kreativ och komma med nya tankesätt kan vi bättre klara av att knyta an till specifika känslor i en ny situation i livet.

Varje ny situation som skapar oro genom starka tankar och känslor, gör oss ibland osäkra. För att kunna underlätta en bättre anpassning till livet, bör vi bearbeta rädsla och motstånd som följer med en osäkerhetskänsla. Möta förändringar och nå möjlig anpassning till dem skadar oss aldrig, utan utgör faktiskt nyckeln till att se möjligheterna mitt i svårigheterna.

Det kommer säkert dagar under denna sommar, då några möter sorg. Det finns säkerligen de som redan är mitt i en sorg eller bär den bakom sig. I varje situation är det viktigt att vi förstår vikten av att skapa utrymme i våra liv för att kunna förmå oss att leva i nuet och framåt. För att kunna gripa framtiden måste vi alltså förmå oss att släppa taget till det som varit och ta oss an livet som väntar.

Att gå framåt i livet betyder ej att det som varit inte har ett värde, nej snarare lägger det grunden till att vi vet hur glädje och sorg känns. En viktig gåva att bära med sig som två sidor av livets mynt.

Med dessa ord önskar jag er alla en sommar med närhet till era tankar och känslor.

” Om nuet försöker döma det förflutna kommer det att förlora framtiden ”