Att finna acceptans

Att finna acceptans i det som skett ger en möjlighet att hantera svåra upplevelser, bearbeta och finna lugn inombords. Genom att finna acceptans i en förlust är det inte förknippat med ett gillande, utan ger istället en öppning på vägen mot att skapa skillnad och förändring till sorgen. Då vi låter oss fastna i sorg […]

Att finna acceptans i det som skett ger en möjlighet att hantera svåra upplevelser, bearbeta och finna lugn inombords.

Genom att finna acceptans i en förlust är det inte förknippat med ett gillande, utan ger istället en öppning på vägen mot att skapa skillnad och förändring till sorgen.

Då vi låter oss fastna i sorg och oro, bygger vi lätt in oss i en negativ spiral. Livet blir tungt och vår förmåga att skapa glädje fördunklas av vårt fokus på negativ energi. Den förlust som du drabbats av stoppar drastiskt en del av dina förväntningar i och om livet. Oro och förtvivlan tar då stor plats och vi förs bryskt in i ett nytt framtidsscenario.

Som de individer vi är, har vi alla olika förhållningssätt till trauma vid katastrofer och sorg. Upplevelser i negativ energi i samband med sorg, är en komponent i vår mänskliga konstruktion. Hur mycket eller hur lite vi låter det styra och helt påverka våra liv är ofta beroende på de livssituationer och förutsättningar vi lever under.

Då vi upplever förlust av en närstående, aktiveras många sinnestillstånd i och omkring oss. Situationer där vi envist ställer oss frågan hur eller varför. Vi låter sorgen plantera sig i våra liv. På det förnuftiga planet vet vi att det ej går att regissera om livet medan vi på det känslomässiga, låter oss fastna i en envis tillflykt till att inte kunna acceptera. Vi fastnar då lätt i en ögla av bitterhet.

Bitterhet är långt utöver sorg, en kraft som berövar oss all energi och vilja att möta och ta emot glädje i livet. Då vi finner acceptans till hur livet blivit och att vi ej kan förändra det som skett, skapar vi en samklang med livsglädjen åter. Bitterhet har ingen utplanande verkningsgrad, utan den ältar och maler i vårt sinne. Söker förklaring och biter sig envist kvar i vårt redan så vacklande sinne. En objuden gäst , sprungen ur ren ilska som kan uppstå vid svår förlust i livet.

Då vi har möjlighet att plantera en tanke i att kunna sätta gränser för ilskan, kan vi undvika att ge eld åt bitterheten.

Om vi, utan att förringa den sorg vi bär, låter oss föra in en stund var dag av positiv energi, har vi möjlighet att släppa fokus på gårdagen och styrka att möta morgondagen.

Livet är inget expresståg i ständig lycka och glädje, nej, livet är likaså en resa med såväl sorgliga skavanker och svagheter.

Vi kan aldrig påverka det som varit, tankar på det resulterar endast i att föra oss in i en mörk sänka av , varför ?.

Vi behöver låta sympati och empati få tillträde till vår upplevelse och ge oss en öppning till att finna acceptans till livet som det är just nu. Därav finner vi vägen till återhämtning och livsglädje åter.

Att släppa taget om gårdagen och att möta morgondagen innebär inte att du ej värdesätter din förlust. Då vi släpper taget om det liv som tycktes vara planerat, kan vi så stilla acceptera det liv som vi möter.